Zorgkantoor 'hoort' curator

Op deze pagina

  Column
  Handen van een vrouw die brieven vasthoudt

  Denise (niet de echte naam) heeft een verstandelijke beperking en woont in een instelling. Ze kan niet lezen of schrijven. Leo (niet de echte naam), haar curator, regelt daarom de financiële en persoonlijke zaken voor haar. Het zorgkantoor stuurt steeds de beschikkingen (papieren over de zorg) naar Leo én naar Denise. De curator wil graag dat de beschikkingen alleen naar hem gestuurd worden omdat Denise deze papieren niet begrijpt en hier niets mee kan. Het zorgkantoor wil daar niet aan. Volgens hen zegt de wet dat de beschikkingen aan zowel Leo als Denise moeten worden gestuurd.

  Persoonlijke gegevens op tafel

  Deze gang van zaken stoort Leo behoorlijk omdat de begeleiders van Denise deze papieren openen en voorlezen aan Denise. Daarmee liggen al haar persoonlijke en geldzaken op tafel. Zo heeft de begeleiding ook inzicht in bijvoorbeeld haar zorgbudget. Leo klaagt hierover bij het zorgkantoor. Dat levert helaas niets op. Het zorgkantoor houdt voet bij stuk.

  Behoorlijk omgaan met een klacht

  Leo besluit daarop de Nationale ombudsman om een oordeel te vragen. Hij wil vooral weten of de wet inderdaad aangeeft dat de beschikkingen naar beide partijen moet worden verzonden. De ombudsman onderzoekt de zaak op een aantal punten. Om een goed oordeel te kunnen vellen, stelt de ombudsman aanvullende vragen aan het zorgkantoor. Ook kijkt hij of het zorgkantoor behoorlijk is omgegaan met de klacht van Leo. Onder 'behoorlijk' wordt verstaan dat de burger – in dit geval Leo – serieus is genomen. Voelt Leo zich gehoord en gezien. Ook kijkt de ombudsman of de uitleg over de werking van de wet klopt.

  Niet serieus genomen

  De ombudsman oordeelt op basis van de antwoorden van het zorgkantoor, de uitleg van de wet en de manier waarop Leo is behandeld. Leo neemt als curator de persoonlijke en financiële beslissingen voor Denise. Dat is zo bij wet geregeld. Daarom adviseert de ombudsman het zorgkantoor om de beschikkingen alleen naar Leo te sturen. Zo blijven de zaken van Denise privé. Verder vindt de ombudsman dat Leo niet behoorlijk is behandeld. Leo zijn bezwaren zijn niet serieus genomen. Het zorgkantoor had beter naar de uitleg van de wet kunnen kijken en daarnaar kunnen handelen.

  De aanbevelingen opvolgen

  Het zorgkantoor heeft aangegeven de aanbeveling van de Nationale ombudsman op te zullen volgen. Zo zal Leo in de toekomst als enige de beschikkingen ontvangen. Leo weet dan zeker dat de persoonlijke gegevens van Denise ook echt privé blijven. Nu voelt hij zich wel gehoord. Daar is hij erg blij om. Daarnaast is hij tevreden met de belofte van het zorgkantoor.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 21 augustus 2021.