Waterschap

De Nationale ombudsman helpt u graag op weg wanneer het misgaat tussen u en het waterschap. Hebt u een klacht? Dien dan eerst een klacht in bij het waterschap.

Rivier in Nederland met daarnaast een weiland

Hebt u een klacht over uw waterschap?

Probeer uw vraag of kwestie eerst met het waterschap zelf op te lossen. Op de website van uw waterschap vindt u algemene informatie. U kunt ook een klacht indienen bij het waterschap zelf. Een officiële klacht moet namelijk behandeld worden en u krijgt hierop altijd een reactie. Neem contact op met uw waterschap

Als u er niet uit komt met het waterschap

Loopt u vast bij uw waterschap? Bijvoorbeeld doordat zij afspraken niet nakomen? Of u geen reactie op een brief of klacht krijgt? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag. Een klacht over een waterschap mogen wij alleen behandelen als u zelf bij het waterschap hebt geklaagd. We zullen u in elk geval laten weten wat we voor u kunnen doen.

Dien dan online bij ons een klacht in of bel 0800 - 335 55 55 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Wij staan voor u klaar.

Taken waterschap

In Nederland zijn er meerdere waterschappen (soms hoogheemraadschap genoemd). Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Zodat er genoeg schoon water is, en zodat we beschermd zijn tegen te veel water, bijvoorbeeld bij hevige regen. Om de kosten hiervoor te kunnen betalen heft het waterschap belastingen. 

Hebt u een klacht over het waterschap, de Nationale ombudsman helpt u graag op weg. Waar heeft uw vraag of klacht mee te maken?

 

Waar heeft uw vraag of klacht mee te maken?

Waar heeft uw vraag mee te maken?