Echtpaar moet waterschapsbelasting aan Hoogheemraadschap terecht betalen

Brief

In maart 2021 hebben een meneer en mevrouw aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gevraagd om te besluiten dat zij de waterschapsbelasting niet hoeven te betalen (kwijtschelden). De kwijtschelding werd niet geaccepteerd, omdat ze in één huis woonden met een of meer mensen van 21 jaar of ouder. De overheid vindt dat huisgenoten van 21 jaar of ouder, die niet (meer) studeren, ook kunnen meebetalen aan kosten. Dat kunnen kosten zijn voor bijvoorbeeld een huis, de boodschappen of, in dit geval, de waterschapsbelasting. Dat heet de 'kostendelersnorm'.

Sinds begin 2020 is de volwassen zoon van meneer en mevrouw, vanwege gezondheidsklachten, gestopt met studeren. Daardoor heeft hij financiële steun nodig van zijn ouders. De zoon heeft er zelf voor gekozen geen uitkering aan te vragen. Het echtpaar hoopte dat het HHNK begrip zou hebben voor deze situatie.

Meneer vindt dat het HHNK onterecht, bij het beoordelen van de vraag om kwijtschelding, de kostendelersnorm heeft gebruikt. Het Hoogheemraadschap had volgens meneer naar zijn persoonlijke situatie moeten kijken, vanwege de bijzondere omstandigheden binnen het gezin.

Meneer miste ook de regels in de wet (juridische grondslag) voor het gebruiken van de kostendelersnorm door het HHNK. Maar volgens het HHNK staan die regels in de 'Invoeringsregeling Invorderingswet' in combinatie met de 'Participatiewet'. Het HHNK heeft ook een folder waarin deze informatie staat.

Het HHNK volgt de landelijk geldende regels voor kwijtschelding, die staan in de 'Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990' en de 'Leidraad invordering waterschapsbelastingen HHNK 2021'. Die regels zijn ook het uitgangspunt voor de Nationale ombudsman bij het beoordelen van deze klacht. Daarnaast kijkt de ombudsman of er bijzondere omstandigheden zijn, waardoor er van de strenge toepassing van de regels moet of kan worden afgeweken of maatwerk kan worden geboden.

De regels voor kwijtschelding zijn streng. De reden die meneer aangeeft valt niet onder de uitzonderingen. De ombudsman heeft de klacht daarom ongegrond verklaard.