Rapportbrief: Domeinen mag boete rekenen bij achteraf intrekken van bod bij openbare bieding

Rapportnummer
Rapportbrief:
Rapport

Domeinen Roerende Zaken gunde verzoeker een auto. Verzoeker liet weten dat hij de auto op de site van Domeinen had gezien, maar de koop niet had bevestigd. Verzoeker wenste de koop te ontbinden. Domeinen stemde daarmee in, maar legde overeenkomstig zijn algemene voorwaarden een boete op. Verzoeker was het daar niet mee eens en wendde zich tot de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman stelt vast dat het door Domeinen gehanteerde (geautomatiseerde) biedingensysteem met ingebouwde controlevragen voorkomt dat een bieder met slechts één druk op de knop een bod kan uitbrengen op een kavel, waarvan de intentie is deze te annuleren. Uit de informatie uit de systemen van Domeinen blijkt dat via het door verzoeker bij Domeinen aangemaakte account op de auto is geboden, de bieding door verzoeker is bevestigd naar aanleiding van een door Domeinen naar zijn e-mailadres gestuurde e-mail en dat Domeinen verzoeker daarvan per e-mail een bevestiging heeft gestuurd. Voor de Nationale ombudsman is het uitgangspunt dat de door Domeinen verstrekte informatie uit zijn systemen juist is. De Nationale ombudsman kan daarom in redelijkheid volgen dat verzoeker een boete werd opgelegd.

Instantie: Domeinen Roerende Zaken

Klacht:

De wijze waarop Domeinen Roerende Zaken verzoeker een bedrag in rekening heeft gebracht voor het ontbinden van een koopovereenkomst voor een auto

Oordeel:
Niet gegrond