Domeinen Roerende Zaken geeft onvoldoende informatie (2)

Rapport

Een man koopt bij een online veiling een elektrische bromfiets bij Domeinen Roerende Zaken (hierna: Domeinen). Als hij de bromfiets ophaalt, dan zien hij en medewerkers van Domeinen dat het elektrische accupakket van de bromfiets ontbreekt.

De man wil van de koop af. Domeinen is het daar niet mee eens. Zij verwijst naar haar algemene voorwaarden. Domeinen vindt dat de koper het voorwerp koopt zoals het in de catalogus staat.

Uit onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat Domeinen er voor de verkoop van op de hoogte was dat het accupakket ontbrak. Domeinen maakte er een foto van. Echter, Domeinen plaatste die foto niet in haar online catalogus. De man kon dan ook niet van het ontbreken van het accupakket op de hoogte zijn. De ombudsman wees Domeinen daarop.

Domeinen ontbond daarop de koop. De ombudsman vindt dat Domeinen al uit zichzelf eerder tot die conclusie had kunnen komen. Dan had de ombudsman hierbij geen rol hoeven spelen. Het accupakket is namelijk een essentieel onderdeel van de bromfiets. Domeinen is tekortgeschoten in haar informatieverstrekking. De ombudsman vindt de klacht dan ook gegrond.