2020/048 IMG handelt correct, maar niet coulant bij de afwijzing van een schadeclaim

Rapport

De heer V. en de heer S. hebben beiden schade geleden aan hun panden als gevolg van de gaswinning in Groningen. Zij doen afzonderlijk een aanvraag voor schadevergoeding op grond van de stuwmeerregeling bij de TCMG. Inmiddels is de TCMG opgegaan in het nieuwe instituut de IMG. Hierna wordt er gesproken over de IMG. De stuwmeerregeling was er voor mensen van wie de gewone aanvraag om schadevergoeding al heel lang liep. Met deze regeling wilde de IMG de achterstand in aanvragen snel verhelpen.

De aanvraag van de heer V. wordt afgewezen. Hij had op het moment dat de stuwmeerregeling in werking trad geen officiële aanvraag voor schade bij de IMG lopen. Deze had hij namelijk ingetrokken. De behandeling daarvan duurde te lang en stond de verkoop van zijn woning in de weg. Hij wilde graag verhuizen. De aanvraag van de heer S. werd (deels) afgewezen omdat de IMG van mening was dat hij geen twee panden had, maar slechts één. Daarom werd hem één keer het bedrag van de stuwmeerregeling verstrekt.

Na opening van het onderzoek besluit de IMG om de heer S. alsnog ook voor het tweede pand het bedrag te verstrekken. Daarom heeft de Nationale ombudsman het onderzoek naar de klacht van de heer S. gesloten zonder een uitspraak te doen.

Oordeel

De Nationale ombudsman heeft de klacht van de heer V. getoetst aan het vereiste van coulante opstelling.

De heer V. heeft de IMG meerdere keren gevraagd of zijn schadevergoeding sneller behandeld kon worden. Dit versnellen of met voorrang de schade afhandelen kon niet zei de IMG. Daarom heeft hij zelf de schade laten herstellen en dit zelf betaald. Vervolgens heeft hij het verzoek om schade ingetrokken. Als de IMG zijn verzoek wel had behandeld was het probleem er niet geweest. De IMG heeft niet tegengesproken dat de heer V. meerdere keren om versnelling of voorrang heeft gevraagd. Dat waren momenten geweest dat de IMG zich alsnog coulant had kunnen opstellen. De heer V. vroeg namelijk niet zomaar om versnelling. De schade stond de verkoop van zijn huis in de weg. Het is zorgvuldig dat de IMG iedereen gelijk wil behandelen. Ook is het zorgvuldig dat de IMG schijn van willekeur wil vermijden. Maar dit pakte voor de heer V. heel onredelijk uit. Er had daarom wel gekeken kunnen worden naar een oplossing uit coulance.

Aanbeveling

De Nationale ombudsman beveelt de IMG aan om te bekijken of zij de schade van de heer V. toch nog kan vergoeden. De schadevergoeding zou de hoogte kunnen hebben van de schade die de heer V. heeft geleden.