Gevaarlijk verkeerspunt in Groningen

Op deze pagina

  Column
  Man voor een bakstenen muur

  Barry de Korte* rijdt iedere morgen naar zijn werk over de weg tussen Kantens en Usquert in Groningen. En iedere morgen zit hem weer hetzelfde dwars: de gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van de voormalige steenfabriek. Daar moet hij over een nogal 'bolle' brug rijden. Maar direct erachter ligt een oversteekplaats voor fietsers. Daar steken ook veel schoolkinderen over. Sinds de verhoging van de bolling van de brug is die oversteekplaats voor automobilisten vrijwel niet te zien

  Barry heeft hierover bij de provincie Groningen al een aantal keer aan de bel getrokken. Hij wil een verkeersbord bij de weg dat automobilisten waarschuwt voor de overstekende fietsers. De provincie plaatst daarop een bord 'Pas op: fietsers'. Maar Barry vindt dit niet genoeg. Dit bord maakt niet duidelijk dat fietsers de weg oversteken op een plek waar je het niet verwacht. De auto's rijden vaak te hard. En er is al eens een fietser dodelijk aangereden. De provincie wil het aantal verkeersborden beperkt houden en vindt de verkeerssituatie voldoende overzichtelijk.

  Barry vraagt mij naar de zaak te kijken. Ik vind het verstandig dat de provincie niet overal verkeersborden rondstrooit. Wel wil ik weten of de provincie Groningen het bord dat er nu staat wil vervangen door een waarschuwing voor overstekende fietsers zoals Barry voor ogen heeft. De provincie weigert. Verschillende verkeersdeskundigen hebben vastgesteld dat de verhoging van de brug niet voor een onoverzichtelijke situatie zorgt. Automobilisten kunnen bovendien niet hard over de brug rijden juist door de bolling in het wegdek. En fietsers letten wel op als ze een drukke weg oversteken. Ook laat de provincie weten dat het dodelijk ongeluk kwam omdat de fietser onverwacht de weg overstak. Niet omdat de bestuurder van de auto haar niet had gezien. Met een beroep op al deze punten vindt de provincie het plaatsen van een ander waarschuwingsbord zinloos.

  Dat zie ik toch anders. Barry de Korte heeft mij een reeks foto's laten zien van de verkeerssituatie. De fietsers zijn inderdaad achter de bolle brug moeilijk te zien. Dit alleen al is een reden voor een passend waarschuwingsbord. Bovendien staat Barry niet alleen in zijn opvatting. Een lid van de Provinciale Staten van Groningen laat mij weten bezorgd te zijn over de situatie. Ik snap dat de provincie Groningen de wegen overzichtelijk wil houden door het aantal verkeersborden te beperken. Maar ik begrijp niet waarom de provincie in dit geval dat belang zwaarder laat wegen dan de verkeersveiligheid. Ik vraag de provincie dan ook alsnog tegemoet te komen aan Barry zijn wens een bij de gevaarlijke situatie passend bord te plaatsen. Ik hoorde dat een lid van het Provinciebestuur inmiddels is wezen kijken, dus ik hoop dat snel een einde komt aan deze onveilige situatie.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column