Politiechef Amsterdam wijkt zonder goede motivering af van advies klachtencommissie

Rapport

Meneer De Kruijff (niet de echte naam) rijdt op zijn motor op een vierbaansweg in Amsterdam. Zijn dochter zit achterop. Hij slaat af bij een bocht en haalt een busje in. Terwijl hij aan het inhalen is, ziet hij ineens een politieauto met grote snelheid op hem afkomen. Meneer De Kruijff maakt extra snelheid om te kunnen inhalen, weer naar de rechter rijstrook te gaan en de politieauto te ontwijken. Volgens meneer De Kruijff had het nauwelijks iets gescheeld of de politieauto was op hem gebotst.

Meneer De Kruijff vond het erg gevaarlijk wat de politie deed. Doordat de politie tegen het verkeer inreed, ontstond volgens meneer De Kruijff een levensgevaarlijke situatie voor hem en zijn dochter. Hij diende een klacht in bij de politie.

De klachtencommissie vond de klacht gegrond. Zij beoordeelde het rijgedrag van de politie als gevaarlijk en risicovol. Want tegen het verkeer inrijden is sowieso risicovol, en in deze situatie kwam daar bij dat het een onoverzichtelijke verkeerssituatie was. De klachtencommissie gaf aan dat de agenten wel om een mooie reden tegen het verkeer inreden. Zij wilden een vrouw van wie de man op sterven lag naar het ziekenhuis brengen. Maar toch vond de klachtencommissie het tegen het verkeer inrijden niet proportioneel, omdat het gevaarlijk was. En het risico ontstond op een aanrijding met ernstige gevolgen.

De politiechef volgde het advies van de klachtencommissie niet op. Daarover dient meneer De Kruijff een klacht in bij de ombudsman. Hij vindt dat de politiechef het advies van de klachtencommissie had moeten volgen.

De politiechef kan afwijken van het advies van de klachtencommissie. Maar dan moet hij dit wel goed motiveren. Dat betekent dat hij goed moet uitleggen waarom het rijgedrag niet risicovol en gevaarlijk was, zoals de klachtencommissie vond.

De ombudsman vindt dat de politiechef dit niet goed heeft uitgelegd. De politiechef gaf een aantal redenen, maar die maken niet dat het tegen het verkeer inrijden geen gevaarlijk rijgedrag was. Volgens de ombudsman blijkt uit de omstandigheden duidelijk dat het wel gevaarlijk was, zoals ook het oordeel van de klachtencommissie was. De politiechef had dus het advies van de klachtencommissie moeten volgen.