Gemeente mag bijdrage vragen voor aanpassen verkeerssituatie

Brief
12 december 2022

Voor de inrit van het echtpaar staat een verkeersgeleider. Dit leidt tot praktische problemen bij het in- en uitrijden van de inrit. Zij willen dat de gemeente ervoor zorgt dat de verkeerssituatie wordt aangepast. Volgens het echtpaar is de gemeente eindverantwoordelijk voor het veilig inrichten van de openbare weg. De gemeente is bereid om de verkeerssituatie aan te passen als het echtpaar een eigen bijdrage van € 800 betaalt. Het echtpaar is van mening dat zij geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Daarom dienen ze een klacht in bij de gemeente.

In reactie op de klacht legt de gemeente uit dat in de Beleidsregels uitwegen gemeente Halderberge (hierna: de beleidsregel) is bepaald dat bij de aanleg of aanpassing van een uitweg de kosten voor eventuele aanpassingen aan de openbare ruimte worden doorberekend aan de aanvrager. De gemeente vindt dat zij het echtpaar tegemoet komt door niet de volledige kosten voor de aanpassingen door te berekenen. Omdat het echtpaar zich niet kan vinden in de reactie van de gemeente, nemen zij contact op met de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente heeft kunnen beslissen om het echtpaar een bijdrage te vragen voor het aanpassen van de verkeerssituatie. Bij die beslissing heeft de gemeente kunnen betrekken dat eerder een vergelijkbare regeling is getroffen voor andere bewoners.