2020/042 Kopzorgen van Caribische studenten

Rapport

>This report is also available in English

>E raport aki ta disponibel na Papiamentu

Ieder jaar beginnen ongeveer 1.600 jongeren uit Curaçao, Aruba, St. Maarten en Caribisch Nederland vol goede moed aan een studie in Nederland. Helaas lopen veel studenten tegen allerlei blokkades aan en halen zij daardoor de eindstreep niet. De Nationale ombudsman onderzocht de knelpunten die deze jonge talenten ervaren in Nederland. Vaak gaat het al in de voorbereiding mis en eenmaal in Nederland lopen de Caribische studenten tegen hindernissen aan, zowel bij praktische zaken als huisvesting, zorgverzekering en de studie, maar vooral ook op cultureel vlak. Er is weinig aandacht bij docenten of medestudenten voor de specifieke problemen van deze groep Nederlandse studenten. Na afloop van hun studie blijven ze vaak zitten met een problematische studieschuld.

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, doet een oproep aan de overheden binnen het Koninkrijk om de knelpunten waar Caribische studenten tegenaan lopen weg te nemen. “Deze jonge talenten zijn van groot belang voor de toekomst van de eilanden. Het is belangrijk dat hun studie in Nederland een positieve basis vormt voor een succesvolle carrière thuis of in Nederland. Daarom hebben zij soms net dat extra steuntje in de rug nodig. (Overheids)instanties kunnen er niet zonder meer vanuit gaan dat zij volledig zelfredzaam zijn en weten hoe de complexe Nederlandse samenleving werkt.”

"Studeren in Nederland moet voor Caribische jongeren een bewuste keuze zijn. Niet iedereen is daarvoor in de wieg gelegd. Maar wie deze stap bewust wil maken, moet daarbij niet tegen allerlei blokkades aanlopen. Een goede voorbereiding op de eilanden is daarbij heel belangrijk. Ik wil daarom samen met de ombudsmannen van Curaçao en St. Maarten in gesprek gaan met de overheden in het Koninkrijk om studenten veel beter voor te bereiden op de studie en op de Nederlandse samenleving.”

Uit het onderzoek ‘Kopzorgen van Caribische studenten’ van de Nationale ombudsman onder 624 (oud-)studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk blijkt dat veel Caribische studenten vooraf, tijdens en na hun studie in Nederland tegen verschillende problemen aanlopen. Ze krijgen nauwelijks studiekeuzebegeleiding, krijgen vooraf geen BSN, hebben geen recht op een Nederlandse zorgverzekering en zijn onbekend met belastingen en toeslagen, moeten wennen aan de Nederlandse cultuur en samenleving en bouwen vaak problematische studieschulden op.

De Nationale ombudsman roept de overheid, in het bijzonder minister Van Engelshoven (OCW), staatssecretaris Knops (BZK) en hun collega's op de eilanden, daarom op om alles te doen wat in hun macht ligt om de fasen voorafgaand, tijdens en na de studie in Nederland voor Caribische studenten zo eenvoudig mogelijk te maken. Zij moeten het initiatief nemen tot samenwerking om praktische blokkades weg te nemen en studenten beter voor te bereiden op en begeleiden bij hun studie in Nederland. Reinier van Zutphen: “De voorbeelden zijn schrijnend. Als de knelpunten worden opgepakt, kan voorkomen worden dat aankomende Caribische studenten tegen dezelfde problemen aanlopen en kunnen zij met hun studie in Nederland een succesvolle start aan hun carrière geven.”