2019/031 Gemeente Zoetermeer motiveert niet duidelijk waarom zij geen brug terugplaatst ter vervanging van oude brug

Rapport

Een brug in de gemeente waar de heer Van den Berg1 woont is in slechte staat. De heer Van den Berg informeert de gemeente hierover. De gemeente besluit de brug weg te halen. Een groep bewoners komt hiertegen in opstand. Daarom organiseert de gemeente een inloopmiddag. De gemeente geeft de bewoners verschillende opties voor een nieuwe brug én de optie geen brug terug te plaatsen. De uitkomst hiervan is dat de bewoners graag een nieuwe brug willen. Een half jaar later geeft de gemeente aan dat er discussie is ontstaan: een aantal bewoners wil een nieuwe brug, een even groot aantal wil de huidige brug terug. Daarom kiest de gemeente ervoor geen nieuwe brug te plaatsen. De heer Van den Berg vindt deze nieuwe uitslag vreemd. Daarom stelt hij vragen aan de gemeente over de besluitvorming. Ook maakt hij bezwaar en dient hij een Wob-verzoek in. De vragen worden volgens de heer Van den Berg ten onrechte niet beantwoord en daarom dient hij een klacht in bij de gemeente. De gemeente reageert hierop en geeft aan dat alle relevante informatie is gewisseld en er sprake is geweest van zorgvuldige besluitvorming. Zij acht de klacht daarom ongegrond.

Notes

[←1]

Gefingeerde naam.

Instantie: gemeente Zoetermeer

Klacht:

niet duidelijk gemotiveerd waarom zij geen brug terugplaatst ter vervanging van de oude brug

Oordeel:

Gegrond