Onvrijwillig openbaar?

Op deze pagina

  Column
  Senior man leest de krant

  Harry* is doorgaans een tevreden mens. Maar hij is allesbehalve blij als de gemeente zijn persoonsgegevens deelt met anderen terwijl hij dat niet verwacht had. Volgens de gemeente hebben zij niets fout gedaan maar daar is Harry het absoluut niet mee eens.

  Harry woont lekker ruim en wil een schuurtje bouwen. Kan hij mooi zijn gereedschap kwijt. Hij vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Tot zijn verbazing wordt zijn aanvraag geweigerd. De gemeente laat hem weten dat dit niet past in het bestemmingsplan. Ook zegt de gemeente dat zij niet wil afwijken van dat plan. Harry weet zeker dat ze voor andere inwoners van de gemeente wel zijn afgeweken van het bestemmingsplan. Dat vindt Harry niet eerlijk.  

  Mensen hebben recht op informatie van de overheid. Bijvoorbeeld over hoe en waarom een besluit door de overheid genomen is. Dat staat in de Wet openbaarheid van bestuur. Als je die informatie wilt inzien, kan je een zogenaamd Wob-verzoek indienen bij de overheid. Harry dient zo'n verzoek in bij zijn gemeente. Hij wil informatie ontvangen over het bestemmingsplan en over de manier waarop de gemeente heeft besloten eerdere omgevingsvergunningen wel te verlenen.

  De gemeente stuurt zijn Wob-verzoek door naar de inwoners die eerder wel een omgevingsvergunning hebben ontvangen die volgens Harry overeenkomen met zijn aanvraag. Deze inwoners mogen namelijk bezwaar maken tegen het openbaar maken van de documenten die te maken hebben met de omgevingsvergunningen. Maar de gemeente laat de naam van Harry in het verzoek staan. Nu kunnen de inwoners zien wie het Wob-verzoek heeft gedaan. Dat vindt Harry niet fijn en had hij ook niet verwacht. Hij dient hierover een klacht in bij zijn gemeente. De gemeente laat in een reactie weten dat zij niets fout hebben gedaan.

  Harry belt met de Nationale ombudsman en krijgt medewerker Laurien aan de lijn. Zij gaat aan de slag met zijn klacht en neemt contact op met de gemeente. Ook vraagt zij de Autoriteit Persoonsgegevens om advies. We concluderen dat de gemeente niet fout heeft gehandeld door de naam van Harry te laten staan. Het was wel netjes geweest om Harry vooraf te informeren over de manier waarop de gemeente omgaat met privacy en persoonsgegevens bij Wob-verzoeken.

  We hebben de gemeente dan ook aangeraden om informatie over het gebruik van persoonsgegevens bij Wob-verzoeken op de website van de gemeente te plaatsen. En daarnaast ook in de ontvangstbevestiging van het Wob-verzoek te noemen. We zijn blij dat de gemeente heeft geluisterd en de website inmiddels heeft aangepast.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column


  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 26 januari jl.