2015/156 IND kan meedenken in oplossing voor ontbreken paspoort bij aanvraag naturalisatie

Rapport

In 2007 is een zogenoemde pardonregeling in werking getreden. Op grond van die pardonregeling hebben ongeveer 28.000 vreemdelingen een reguliere verblijfsvergunning gekregen. Voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning op grond van deze pardonregeling was het tonen van documenten omtrent de identiteit en nationaliteit geen vereiste. Over het algemeen komen vreemdelingen in aanmerking voor naturalisatie als zij vijf jaar in het bezit zijn geweest van een verblijfsvergunning. Bij een naturalisatieverzoek dient een vreemdeling in principe een paspoort en geboorteakte te verstrekken, ook wanneer dit bij het verkrijgen van de verblijfsvergunning niet hoefde.

Verzoekster woont inmiddels vijftien jaar in Nederland en heeft een verblijfsvergunning gekregen op grond van de pardonregeling. Zij schrijft de Nationale ombudsman, omdat zij graag wil naturaliseren maar dit niet lukt. Verzoekster stelt een gelegaliseerde geboorteakte te hebben. Volgens haar is het echter niet mogelijk om een geldig buitenlands paspoort te krijgen. Verzoekster heeft een brief van de Azerbeidjaanse ambassade gekregen waarin staat dat zij geen burger van Azerbeidzjan is. Verzoekster stelt dat zij met de brief van de ambassade en de geboorteakte naar de gemeente en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is geweest voor het indienen van een naturalisatieverzoek. Volgens verzoekster hebben beide instanties haar toen laten weten dat een naturalisatieverzoek geen kans van slagen had.

Naar aanleiding van verzoeksters brief heeft de Nationale ombudsman vragen gesteld aan de gemeente en de IND. Vervolgens liet de IND weten dat verzoekster met de geboorteakte haar identiteit voldoende had aangetoond. Ook liet de IND weten dat de brief van de ambassade nog diende te worden gelegaliseerd, maar dat daarna niet meer van verzoekster kan worden verwacht dat zij een geldig Azerbeidjaans paspoort overlegt. Nadat de Nationale ombudsman de informatie van de IND aan verzoekster had verstrekt, liet zij weten de brief van de ambassade te laten legaliseren en daarna een naturalisatieverzoek in te dienen.

De Nationale ombudsman heeft de IND en de gemeente benaderd met als doel het vinden van een oplossing voor de impasse die voor verzoekster was ontstaan. Met de informatie die de IND heeft verstrekt, ziet verzoekster mogelijkheden om de gevraagde informatie te verschaffen. De Nationale ombudsman acht het van belang dat op deze manier een goede balans wordt gevonden tussen de documenten en informatie over de nationaliteit van de pardonner die de IND nodig heeft en de mogelijkheden om in dit geval die informatie te krijgen.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Klacht:

geslaagde interventie bij de IND waarin de IND na tussenkomst van de Nationale ombudsman meedenkt in een oplossing voor het ontbreken van een paspoort bij een aanvraag naturalisatie

Oordeel:

Geen oordeel