2018/081 IND mag vreemdeling intrekkingsformulier niet laten ondertekenen als advocaat niet aanwezig is

Rapport

Verzoeksters advocaat had namens haar een aanvraag voor een verblijfsvergunning ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Vervolgens had verzoekster een afspraak bij een loket van de IND zonder haar advocaat. Volgens verzoekster stelde de IND tijdens deze loketafspraak aan haar voor om de ingediende aanvraag in te trekken. Vervolgens ondertekende verzoekster aan het loket een verklaring tot intrekking van de aanvraag.

Verzoekster klaagt erover dat de IND geen contact heeft gezocht met haar advocaat en/of dat de IND haar onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld om zelf contact op te nemen met haar gemachtigde voordat zij haar aanvraag aan het loket introk.

Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid erkend dat in verzoeksters geval fouten zijn gemaakt en heeft hij de klacht gegrond geacht. De Nationale ombudsman sluit zich hierbij aan en oordeelt dat de IND in strijd met het vereiste van fair play heeft gehandeld. In algemene zin overweegt de ombudsman dat als bij de IND bekend is dat een vreemdeling wordt bijgestaan door een advocaat, het niet behoorlijk is als de IND de vreemdeling een intrekkingsformulier laat ondertekenen zonder dat er daadwerkelijk overleg is geweest met zijn/haar advocaat. Als het de vreemdeling tijdens het loketbezoek niet lukt om de advocaat te raadplegen, zal de IND moeten wachten tot dit wel is gelukt of zal de IND alsnog moeten beslissen op de aanvraag.

Vereiste van fair play, niet behoorlijk.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Klacht:

geen enkel contact gezocht met verzoeksters gemachtigde en/of haar onvoldoende in de gelegenheid gesteld om zelf contact op te nemen met haar gemachtigde voordat zij haar aanvraag aan het loket introk.

Oordeel:

Gegrond