2014/153 IND laat na opvang te regelen voor zoontje tijdens verhoor asielprocedure

Rapport

Verzoekster is met haar driejarige zoon gevlucht uit Syrië. In Nederland vraagt zij direct na haar aankomst op Amsterdam Airport asiel aan. Zij wordt daarop direct naar het Aanmeldcentrum te Schiphol gebracht Dit betekent dat zij de eerste fase van de asielprocedure in detentie doorbrengt. Bij de start van de asielprocedure doet Medifirst, zoals dat in elke asielzaak gebeurt, onderzoek naar de vraag of verzoekster in staat is coherent en consistent over haar asielmotieven te verklaren. Medifirst laat naar aanleiding van dit onderzoek de IND weten dat er geen beperkingen zijn maar dat verzoekster absoluut niet in aanwezigheid van haar driejarige zoontje gehoord kan worden omdat hij al haar aandacht opeist. De IND neemt vervolgens een eerste gehoor af. Het zoontje is daar niet bij aanwezig. Een andere asielzoeker uit het Aanmeldcentrum past op hem. Het lukt vervolgens niet om ook opvang voor het zoontje te vinden tijdens het nader gehoor. Daarom is hij er toch bi aanwezig. Uit het verslag van het gehoor blijkt dat hij diverse keren het gehoor verstoorde omdat hij de aandacht van zijn moeder opeist.

De klacht die de advocaat over deze gang van zaken indient bij de IND wordt ongegrond verklaard omdat verzoekster niet in haar belang geschaad is omdat zij de asielstatus heeft gekregen. Nadat de Nationale ombudsman het onderzoek heeft geopend verklaart de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dat hij de klacht toch gegrond acht. Er had naar een passende oplossing moeten worden gezocht met verzoekster en haar advocaat op het moment dat er geen oppas bleek te zijn voor het zoontje. Dit heeft de IND ten onrechte nagelaten.

Verder wees de staatssecretaris er op dat het beleid sinds 1 september 2014 was aangepast, waardoor gezinnen met kinderen in beginsel niet meer in het Aanmeldcentrum te Schiphol hoeven te verblijven, maar direct worden doorgestuurd naar Aanmeldcentrum ter Apel. Hierdoor kunnen ze hun asielprocedure in vrijheid doorlopen.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de IND door verzoekster toch te horen in aanwezigheid van haar driejarige zoon in strijd heeft gehandeld met het beginsel van fair play. Doordat zij afgeleid werd door haar zoontje kon zij haar procedurele kans om het nader gehoor zo goed mogelijk te doen, niet ten volle benutten. De Nationale ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat gezinnen met kinderen vanaf 1 september 2014 niet langer in het Aanmeldcentrum Schiphol worden geplaatst maar direct naar ter Apel kunnen afreizen en hun bewegingsvrijheid behouden.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst te Rijswijk

Klacht:

verzoekster in het kader van haar asielaanvraag in het Aanmeldcentrum Schiphol nader gehoord in aanwezigheid van haar driejarige zoontje, terwijl Medifirst tevoren had geadviseerd dit gehoor niet in zijn aanwezigheid te laten plaatsvinden

Oordeel:

Gegrond