Nationale ombudsman en Kinderombudsman uiten zorgen over gevolgen wachttijden asielaanvragen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  kind op een schommel

  De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman roepen staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) in een brief op om tot oplossingen te komen die er voor zorgen dat de IND zo snel mogelijk de lange wachttijden voor asielaanvragen kan terugdringen.

  Zo'n 9000 vluchtelingen wachten op de start van hun asielaanvraag. Sommigen wachten al bijna twee jaar, terwijl de procedure binnen enkele weken van start behoort te gaan. Signalen over de nijpende situatie bereiken ook de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman.

  Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: 'De lange wachttijden bij de IND veroorzaken grote onzekerheid en onrust bij zowel volwassen bewoners van asielzoekerscentra als kinderen. Ook verblijven asielzoekers te lang op zogenoemde pre pol locaties. Daar zijn de voorzieningen een stuk lager dan in reguliere asielzoekerscentra. Daarom dringen de Kinderombudsman en ik aan op verhoging van het voorzieningenniveau op de pre pol locaties voor asielzoekers die wachten op de start van hun procedure'.

  Ook vragen de Nationale ombudsman en Kinderombudsman naar de stand van zaken over de inzet van de IND op kansrijke asielverzoeken, en benadrukken dat in alle gevallen asielzoekers duidelijke informatie moeten krijgen over het verloop van hun asielaanvraag.

  Bijlagen

  Brief aan staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (9 maart 2020) (pdf, 64.19 kB)