Asiel en nareis

Hebt u een vraag voor de IND over een asielaanvraag? Duurt het bijvoorbeeld lang voordat uw familie naar Nederland mag komen? Op deze pagina helpen wij u verder.

Mensen aan een tafel

Mijn vraag gaat over

 • Het duurt lang voordat de IND beslist op mijn asielverzoek

  De IND heeft 6 maanden de tijd om op uw asielverzoek te beslissen. Deze termijn kan met 9 maanden worden verlengd. Neem eerst contact op met de IND om te vragen wat de stand van zaken is. Ook kunt u VluchtelingenWerk Nederland of een advocaat om hulp vragen. Zij kunnen ook voor u contact opnemen met de IND.

  Wilt u proberen de zaak sneller laten verlopen? Dan kunt u een klacht indienen bij de IND. Komt u er daarna met de IND niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • De beslissing van de IND op mijn nareisverzoek duurt erg lang

  Hebt u de IND gevraagd of uw familieleden naar Nederland mogen komen? Dit wordt ook wel een nareisverzoek genoemd. Duurt het lang voordat de IND hierover een beslissing neemt? Dat is vervelend. Zeker als u zich zorgen maakt over uw familie.

  De IND heeft 3 maanden de tijd om een beslissing te nemen over uw nareisverzoek. Deze periode kunnen zij daarna nog met 3 maanden verlengen. Neem eerst contact op met de IND om te vragen wat de stand van zaken is. Ook kunt u VluchtelingenWerk Nederland of een advocaat om hulp vragen. Zij kunnen ook voor u contact opnemen met de IND.

  Wilt u proberen de zaak sneller laten verlopen? Dan kunt u een klacht indienen bij de IND. Komt u er daarna met de IND niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik kan de gezinsband met mijn gezin niet bewijzen

  Wilt u dat uw gezinsleden naar Nederland komen, en hebt u daarom een nareisverzoek gedaan? Dan moet u kunnen aantonen dat u en zij inderdaad een gezin zijn. Als dat niet lukt, is dat vervelend. Er zijn verschillende manieren om de gezinsband aan te tonen.

  U kunt officiële, maar ook niet-officiële documenten laten zien aan de IND. Niet-officiële documenten zijn bijvoorbeeld een inentingsboekje of een schoolpas. De overheid geeft officiële documenten zoals een geboorteakte uit.

  Als u geen documenten hebt, dan kan de IND ervoor kiezen om een gesprek met uw gezinsleden te hebben. Zij mogen de IND dan vertellen hoe de gezinsband is. Als u ook kinderen naar Nederland wilt laten komen, dan kunt u voor hen vragen om DNA-onderzoek. De IND beslist of u recht hebt op dit gesprek of het DNA-onderzoek.

  Wil de IND geen gesprek of DNA-onderzoek aanbieden? Dan kunt u vragen om hulp bij VluchtelingenWerk Nederland of uw advocaat.

  Wilt u proberen de zaak sneller laten verlopen? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de IND. Komt u er met de IND niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555