Asiel en nareis

Hebt u een vraag voor de IND over een asielaanvraag? Duurt het bijvoorbeeld lang voordat uw familie naar Nederland mag komen? Op deze pagina helpen wij u verder.

Mensen aan een tafel

Mijn vraag gaat over

 • Het duurt lang voordat de IND beslist op mijn asielverzoek

  De IND heeft 6 maanden de tijd om op uw asielverzoek te beslissen. Deze termijn kan met 9 maanden worden verlengd. Neem eerst contact op met de IND om te vragen wat de stand van zaken is. Ook kunt u VluchtelingenWerk Nederland of een advocaat om hulp vragen. Zij kunnen ook voor u contact opnemen met de IND.

  Wilt u proberen de zaak sneller laten verlopen? Dan kunt u een klacht indienen bij de IND. Komt u er daarna met de IND niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Te lange wachttijden IND over nareisaanvragen

  De Nationale ombudsman ontvangt veel klachten over de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die niet op tijd beslist over nareisaanvragen. En rechterlijke uitspraken hierover niet nakomt. De wachttijden zijn te lang, waardoor mensen in grote onzekerheid leven. Hoewel de Nationale ombudsman van mening is dat de klachten gegrond zijn, kan hij er niet voor zorgen dat uw aanvraag sneller of met voorrang behandeld wordt.

  Werkwijze IND

  De IND heeft de ombudsman laten weten achter te lopen met de afhandeling van aanvragen. Op dit moment behandelt de IND de nareisaanvragen op volgorde van binnenkomst. Dat houdt in: de oudste aanvragen worden als eerste behandeld. Zelfs als een rechtbank uw beroep tegen het niet tijdig beslissen gegrond heeft verklaard, betekent dit niet dat de IND uw zaak vervolgens eerder behandelt.

  Betrokkenheid Nationale ombudsman

  Ditzelfde geldt voor betrokkenheid van de ombudsman. Hoewel wij er ook niet voor kunnen zorgen dat de IND eerder over uw aanvraag beslist, zullen wij wel vaststellen dat uw klacht gegrond is en de IND hiervan op de hoogte stellen. Zo hopen wij de situatie en vorderingen aan de kant van de IND nauwgezet te blijven volgen.

  De Nationale ombudsman vindt de situatie bij de IND zeer zorgwekkend. Hij zal zijn zorgen hierover bij de minister van Asiel en Migratie onder de aandacht brengen. En betrokken partijen blijven aanspreken op het belang van een snellere afhandeling van de aanvragen.

  Informatie over wachttijden

  De IND geeft op hun website informatie over de actuele wachttijden. Daar kunt u lezen wanneer de IND begint met de behandeling van uw nareisaanvraag.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik kan de gezinsband met mijn gezin niet bewijzen

  Wilt u dat uw gezinsleden naar Nederland komen, en hebt u daarom een nareisverzoek gedaan? Dan moet u kunnen aantonen dat u en zij inderdaad een gezin zijn. Als dat niet lukt, is dat vervelend. Er zijn verschillende manieren om de gezinsband aan te tonen.

  U kunt officiële, maar ook niet-officiële documenten laten zien aan de IND. Niet-officiële documenten zijn bijvoorbeeld een inentingsboekje of een schoolpas. De overheid geeft officiële documenten zoals een geboorteakte uit.

  Als u geen documenten hebt, dan kan de IND ervoor kiezen om een gesprek met uw gezinsleden te hebben. Zij mogen de IND dan vertellen hoe de gezinsband is. Als u ook kinderen naar Nederland wilt laten komen, dan kunt u voor hen vragen om DNA-onderzoek. De IND beslist of u recht hebt op dit gesprek of het DNA-onderzoek.

  Wil de IND geen gesprek of DNA-onderzoek aanbieden? Dan kunt u vragen om hulp bij VluchtelingenWerk Nederland of uw advocaat.

  Wilt u proberen de zaak sneller laten verlopen? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de IND. Komt u er met de IND niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555