2019/016 Binnentreden bij hulpverlening

Onderzoek

Sinds jaar en dag krijgt de Nationale ombudsman klachten van burgers over binnentreden door de politie in het kader van hulpverlening. Deze klachten gaan over de vraag óf de politie wel mocht binnentreden (de afweging) en over de vraag of de politie wel voldoende uitleg, informatie en aandacht aan deze bewoners heeft gegeven na het binnentreden (de nazorg). Verder gaan deze klachten over de vergoeding van schade als gevolg van het binnentreden.

Met dit rapport wil de ombudsman aan de ene kant inzicht bieden in de praktijk en de dilemma's van de politie en aan de andere kant aanbevelingen doen aan de politie om de impact van het binnentreden op de burger zo klein mogelijk te maken.

Infographic binnentreden politie bij hulpverlening
Klik hier voor een grotere versie van de infographic

Conclusie

De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de politie bij het binnentreden het burgerperspectief borgt. Dit houdt in dat de impact van het binnentreden zo beperkt mogelijk blijft. Binnentreden is immers een aantasting van het huisrecht.

De ombudsman concludeert dat de politie in het algemeen het huisrecht respecteert. Hij begrijpt dat de politie vanuit haar taak om hulp te verlenen soms een woning moet binnentreden en dat het maken van de afweging wel of niet binnentreden lastig kan zijn. De burger mag van de politie verwachten dat dit zorgvuldig gebeurt.

Wanneer de politie dan toch binnentreedt, kan de impact ervan door goede nazorg beperkt blijven. Daarom doet de ombudsman in dit onderzoek een aantal aanbevelingen aan de politie voor de behoorlijke omgang met het huisrecht: informeer de burger over het binnentreden en over de afhandeling van mogelijke schade en ga voorzichtig om met de woning en wat je daarin aantreft. Ook geeft de ombudsman enkele tips aan burgers die zich zorgen maken over een familielid of een buurtgenoot.