Ombudsman onderzoekt binnentreden politie ten behoeve van hulpverlening

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Politieagente spreekt een oude man toe voor de deur tijdens een binnentreding

    De Nationale ombudsman start een onderzoek naar het binnentreden van de politie ten behoeve van hulpverlening. Sinds jaar en dag ontvangt de ombudsman daar klachten over. De politie ontvangt bijvoorbeeld een melding van een bezorgde buurtgenoot of familielid, en gaat naar een woning om te kijken of het nodig is om hulp te verlenen.

    Soms moet direct de deur worden opengebroken. De politie staat dan voor het dilemma: inbreuk maken op het huisrecht of iemand de nodige hulp onthouden.

    De ombudsman onderzoekt of het burgerperspectief genoeg wordt betrokken bij de afweging om binnen te treden. Ook kijkt hij hoe de politie omgaat met het vergoeden van de schade. De ombudsman verwacht zijn onderzoek in december 2018 af te kunnen ronden.