Niet naar binnen zonder toestemming

Rapport

Henk (niet de echte naam) klaagt erover dat twee politiemedewerkers onterecht zijn woning zijn binnen gegaan.

De politie ontving een melding dat er op het adres van Henk een ruzie gaande was. Volgens de melding was er geschreeuw te horen en werden er spullen kapot gegooid. In de woning zouden ook kleine kinderen aanwezig zijn.

Twee politiemedewerkers gingen ter plaatse en belden aan. Toen Henk opendeed, informeerden ze hem over de melding die was gedaan. Zij vroegen of ze binnen mochten komen. Henk zei dat hij dat niet wilde. Voor de deur van de woning ontstond een gesprek tussen de politiemedewerkers en Henk over hetgeen zich in de woning had afgespeeld. De politiemedewerkers gaven tijdens dat gesprek een aantal keren aan dat zij graag in de woning wilden kijken. Henk zei daarop steeds dat hij dat niet wilde. Toch betraden de politieambtenaren de hal van de woning en zetten daar het gesprek met Henk voort.

De politie trad in dit geval op in het kader van haar hulpverlenende taak. Ze wilden controleren of de vrouw en kinderen van verzoeker in orde waren. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de politiemedewerkers het huisrecht van Henk daarbij onvoldoende hebben gerespecteerd. Zij gingen de woning namelijk binnen zonder toestemming van Henk. Henk had zelfs meerdere keren duidelijk aangegeven dat hij niet wilde dat de politie de woning zou betreden.

Evenmin was er sprake van een noodsituatie op grond waarvan de politiemedewerkers de woning zonder toestemming van Henk mochten betreden. Er waren geen concrete aanwijzingen dat de vrouw en kinderen van Henk in gevaar waren. Henk gaf tijdens het gesprek aan de voordeur zelfs aan dat zijn vrouw en kinderen niet meer in de woning waren. Wanneer de politiemedewerkers met eigen ogen wilden vaststellen of die informatie van Henk klopte, hadden ze eerst via de (hulp)officier van justitie een machtiging moeten verkrijgen om de woning van Henk te mogen binnentreden.

Door dit na te laten en de woning zonder toestemming van Henk binnen te gaan, heeft politie het huisrecht van Henk geschonden. Het binnentreden was niet behoorlijk.

 

Instantie:

Klacht:

Meneer klaagt dat politiemedewerkers van de eenheid Den Haag ten onrechte zijn woning zijn binnengetreden.

Oordeel:

Gegrond