2019/005 Onderzoek naar knelpunten die burgers ervaren bij het invorderen van schulden door de overheid

Onderzoek

Aanleiding onderzoek

De Nationale ombudsman ontvangt veel klachten van mensen bij wie het water aan de lippen staat door invorderingsmaatregelen van overheidsinstanties. Zes jaar na publicatie van zijn rapport ‘In het krijt bij de overheid’ zijn de meeste knelpunten uit dat rapport nog steeds niet opgelost, ondanks meerdere verbeterplannen van de overheid. De ombudsman vindt het zorgwekkend dat mensen door toedoen van de overheid (verder) in de financiële problemen komen. Klachten en signalen die hij in de afgelopen periode heeft ontvangen, vormden aanleiding om een onderzoek in te stellen naar het invorderen van schulden door de overheid.

Aanpak

Aan de hand van deze klachten en signalen heeft de ombudsman een behoorlijkheidskader voor invordering opgesteld. Hij heeft daarmee de vraag beantwoord waar burgers in Nederland op mogen vertrouwen als de overheid schulden invordert. Met dit kader spoort de ombudsman overheidsinstanties aan om ‘behoorlijk’ in te vorderen, met oog voor de positie en het belang van de burger.

Boodschap van de Nationale ombudsman

‘Door het invorderingsbeleid van de overheid komen mensen met schulden te vaak dieper in de financiële problemen. Dat moet stoppen. De overheid moet schulden nu toch echt behoorlijk gaan invorderen. Daar is grote haast bij.’

Conclusie

Overheidsinstanties werken nog te veel vanuit de eigen kaders als zij invorderen en verrekenen. Zij verliezen hierbij het perspectief van de burger uit het oog, vaak met (verdere) schulden als gevolg.