Mensen centraal, niet hun schulden

Op deze pagina

  Column
  Foto van een vrouw in de trein

  Claire (niet de echte naam) heeft een flinke schuld en krijgt schuldhulpverlening van de gemeente. De schuldhulpverlening vraag Claires schuldeisers om tijdelijk geen geld te innen bij Claire. Maar niet alle overheidsinstanties luisteren daarnaar, en een deurwaarder legt beslag op haar bankrekening. Nu kan Claire de afspraken over het aflossen van haar schulden niet meer nakomen, met als gevolg nog meer financiële problemen.

  Ook Jamie (niet de echte naam) heeft het financieel moeilijk. De gemeente houdt elke maand een bedrag in op zijn uitkering. Maar daardoor komt zijn inkomen onder de beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen dat nodig is voor het eerste levensonderhoud, en waarop niemand beslag mag leggen. Doordat de gemeente hier geen rekening mee houdt, kan Jamie zijn vaste lasten niet betalen. En dus komt hij dieper in de schulden.

  Elke dag opnieuw spreken wij mensen als Jamie en Claire. Mensen die mede door toedoen van de overheid verder in de schulden komen. Heel vaak wíllen ze wel betalen, maar kúnnen ze dat niet. Omdat de overheid geen rekening houdt met hun persoonlijke situatie. En alleen vanuit de eigen regels denkt. Dat moet veranderen.

  Vandaag hebben we daarom een rapport uitgebracht over wat er mis gaat als de overheid schulden int. En wat er anders moet en beter kan. Aan de hand van de verhalen van de mensen die wij op weg hebben geholpen, hebben we een zogenoemd behoorlijkheidskader gemaakt. Daarin staan zeven zaken waarop mensen moeten kunnen vertrouwen als de overheid schulden int.

  Zo vinden we dat overheidsinstanties maatwerk moeten leveren. Dat bespaart mensen als Claire een hoop ellende. En dat die instanties altijd de beslagvrije voet moeten respecteren. Zodat mensen zoals Jamie niet dieper in de schulden komen.

  In ons rapport roepen we alle overheidsinstanties op om ons behoorlijkheidskader na te leven. En om daar haast mee te maken. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid speelt daarin een belangrijke rol. Zij heeft een plan gemaakt voor de aanpak van schulden. We hebben haar gevraagd om ons behoorlijkheidskader daarin te verwerken. En om ons binnen drie maanden te laten weten hoe zij dat gaat doen. Over een jaar vraag ik het ministerie van Sociale Zaken aan tafel om te horen hoe het ervoor staat. Daarover houden we u op deze plek op de hoogte.

  Loopt u in de tussentijd tegen problemen aan door invordering van de overheid? Bel of mail ons dan vooral. We staan voor u klaar!

  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column

  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 9 februari jl.