Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Vrouw staat bij het raam en kijkt naar buiten

  De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert het wetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens, dat de schuldhulpverlening moet verbeteren. Wel geeft hij verschillende aandachtspunten mee in een brief over het wetsvoorstel aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark.

  De ombudsman vindt het positief dat het wetsvoorstel invulling geeft aan meerdere aanbevelingen uit zijn rapport Een open deur?. Daarin stelde hij vast dat het voor mensen met problematische schulden vaak moeilijk is om schuldhulpverlening te krijgen. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat straks ook bijvoorbeeld zelfstandigen in de schuldhulpverlening terecht kunnen. In veel gemeenten is dat nu nog niet zo. Ook moeten organisaties straks gemakkelijker informatie kunnen uitwisselen. Dat scheelt mensen in de schuldhulpverlening veel regelwerk.

  Beslagvrije voet

  De ombudsman vindt het ook een belangrijke verbetering dat het wetsvoorstel de beslagvrije voet waarborgt. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat nodig is voor het eerste levensonderhoud. Daarop mag geen beslag worden gelegd, maar niet alle instanties houden zich daar nu aan.

  Aandachtspunten

  Wel geeft de ombudsman een aantal aandachtspunten mee aan de staatssecretaris. Zo schrijft hij dat er in de wet een termijn moet komen voor het informeren van mensen over het delen van hun gegevens. Ook vindt hij dat in de wet moet staan dat mensen in de schuldhulpverlening binnen twee weken een overzicht van hun schulden krijgen. En dat instanties binnen twee weken moeten reageren op een voorstel voor een schuldregeling. Verder vindt de ombudsman dat het duidelijk moet zijn dat gemeenten die hun schuldhulpverlening uitbesteden aan een andere organisatie zelf verantwoordelijk blijven. En dat zij eventuele klachten over de schuldhulpverlening ook zelf moeten behandelen.

  De ombudsman heeft de staatssecretaris gevraagd hem te laten weten of zij het wetsvoorstel nog gaat aanpassen.

  Achtergrond

  De gemeentelijke schuldhulpverlening ondersteunt mensen bij het oplossen van problematische schulden. De Nationale ombudsman heeft al langer aandacht voor de schuldhulpverlening. Hij ontvangt geregeld klachten van mensen met problematische schulden die niet weten hoe het verder moet of waar ze terecht kunnen. Deze klachten en de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening waren voor de ombudsman in 2016 aanleiding voor het onderzoek 'Burgerperspectief op schuldhulpverlening'. De onderzoeken ‘Een open deur? en Een open deur? Het vervolg sluiten daarop aan.

  Bijlagen

  Brief aan staatssecretaris SZW over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening (pdf, 31.57 kB)