Ik heb vragen over mijn beslagvrije voet

Is of wordt er beslag gelegd op uw inkomen? De beslagvrije voet is een deel van uw inkomen waarop geen beslag gelegd wordt.

Wanneer heb ik recht op een beslagvrije voet?

Als er beslag is gelegd op uw terugkerende inkomsten, hebt u recht op een beslagvrije voet. Terugkerende inkomsten zijn bijvoorbeeld: loon; uitkeringen; pensioen en lijfrente invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering; alimentatie; voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting in verband met heffingskortingen; zorg- en huurtoeslag.

Ik woon in het buitenland en ontvang mijn pensioen uit Nederland. Geldt de beslagvrije voet dan ook?

Ja. Ook als u in het buitenland woont, is de deurwaarder verplicht om te kijken of u voldoende geld overhoudt om van te leven. U hebt dus recht op een beslagvrije voet. De Nationale ombudsman heeft hierover het rapport 'Met voeten getreden' uitgebracht. Hierin staat dat veel deurwaarders geen beslagvrije voet gebruiken bij mensen die in het buitenland wonen. Dit moeten ze wel doen.

Moet de deurwaarder bij beslag op zorg- en huurtoeslag rekening houden met de beslagvrije voet?

Ja. Ook bij beslag op zorg- en huurtoeslag moet de deurwaarder zich houden aan de beslagvrije voet.

Voor welke uitkeringen geldt een beslagverbod?

De deurwaarder mag onder andere geen beslag leggen op de volgende uitkeringen: kinderbijslag; studiefinanciering en tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; overlijdensuitkering van de SVB en het UWV; tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten van het CAK. Dan zijn er nog uitkeringen waar maar één partij beslag op mag leggen. Het gaat om huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Alleen de verhuurder mag beslag leggen op de huurtoeslag. Alleen de zorgverzekeraar mag beslag leggen op de zorgtoeslag. Alleen de kinderopvanginstelling mag beslag leggen op de kinderopvangtoeslag.

Wanneer mag de beslagvrije voet worden verlaagd?

Bent u getrouwd? Als u de inkomsten van uw partner niet hebt opgegeven, mag de deurwaarder de beslagvrije voet halveren. Bent u een alleenstaande (ouder)? Als u uw eigen inkomsten niet hebt opgegeven, mag de deurwaarder uitgaan van de laagste beslagvrije voet die geldt voor uw soort huishouden. Hebt u uw financiële gegevens niet doorgegeven of weigert u dit? Dan mogen het UWV, SVB en de sociale dienst de beslagvrije voet op €0,- zetten.

Heb ik recht op aanpassing van de beslagvrije voet met terugwerkende kracht?

Ja. Als de deurwaarder teveel geld heeft ingehouden, moet hij dit in principe aan u terugbetalen. Dit blijkt uit de wetgeschiedenis en uit rechterlijke uitspraken. Maar er kunnen omstandigheden zijn, waardoor het redelijk is om u niet of maar voor een deel terug te betalen.

Het CVZ houdt geld in op mijn loon of uitkering. Geldt daarvoor een beslagvrije voet?

Nee. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) houdt direct bij uw werkgever of bij de uitkeringsinstantie de bestuursrechtelijke premie in. Dit noemen we een broninhouding. Hiervoor geldt de belastingvrije voet niet. Deze broninhouding heeft wel invloed op hoeveel geld andere schuldeisers nog kunnen inhouden (de beslagruimte). U kunt dan de deurwaarder verzoeken om de beslagvrije voet opnieuw te berekenen en de maandelijkse inhouding aan te passen.

De deurwaarder heeft mijn beslagvrije voet op €0,- gezet, omdat ik niet sta ingeschreven op mijn woonadres. Mag dat?

Staat u niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie? Blijkbaar gaat de deurwaarder er van uit dat u in het buitenland verblijft. Als u aantoont dat u toch permanent in Nederland verblijft – en dat mag best op wisselende adressen zijn - moet de deurwaarder de beslagvrije voet met terugwerkende kracht toepassen.