2013/150: Eigen onderzoek naar beslaglegging periodieke inkomsten door gerechtsdeurwaarders

Onderzoek

De Nationale ombudsman ontving in 2012 en 2013 een toenemend aantal klachten over beslaglegging door gerechtsdeurwaarders op periodieke inkomsten zoals loon en uitkering. Burgers klaagden erover dat deurwaarders de beslagvrije voet te laag vaststellen en deze niet met terugwerkende kracht willen corrigeren. Een andere klacht was dat deurwaarders de beslagvrije voet niet toepassen bij beslag op Nederlandse inkomsten van in het buitenland wonende personen en bij beslag op zorgtoeslag, huurtoeslag en voorlopige teruggaaf.