De Kamer van Koophandel handelt niet redelijk bij invorderingsproces

Rapport

Een ondernemer (een B.V.) vraagt bij de Kamer van Koophandel (KvK) digitaal een uittreksel op uit het Handelsregister. Een ander uittreksel ziet zij digitaal in. De totale kosten hiervan bedragen € 10,05. De KvK stuurt per brief een factuur, een betalingsherinnering en een aanmaning. Betaling van de factuur door de ondernemer blijft echter uit. De KvK draagt de vordering daarom over aan de deurwaarder. Hierdoor lopen de kosten op van € 10,05 tot een totaalbedrag van € 167,82.

De ondernemer dient hierover een klacht in bij de Nationale ombudsman. Zij stelt dat zij de brieven van de KvK niet heeft ontvangen. En vindt dat het redelijk zou zijn als de KvK eerst persoonlijk contact (per e-mail of per telefoon) met haar had opgenomen vóórdat de vordering werd overgedragen aan de deurwaarder. Dit had onnodig hoge invorderingskosten kunnen voorkomen.

De Nationale ombudsman toetst aan het vereiste van redelijkheid en gebruikt bij zijn beoordeling het behoorlijkheidskader uit zijn eerder verschenen rapport Invorderen vanuit het burgerperspectief. In dit rapport uit 2019 heeft de Nationale ombudsman vastgelegd waar schuldenaren in Nederland op mogen vertrouwen als de overheid schulden invordert. De overheidsinstantie moet onder meer duidelijk communiceren en waar nodig eerst persoonlijk contact opnemen met de burger vóórdat een vordering wordt overgedragen aan een deurwaarder. Dit alles geldt ook voor bedrijven.

De Nationale ombudsman vindt het in het kader van de behoorlijkheid noodzakelijk dat de KvK eerst contact opneemt met een ondernemer vóórdat de vordering wordt overgedragen aan de deurwaarder. In dit geval had de KvK door het opnemen van persoonlijk contact kunnen achterhalen wat de reden was van het uitblijven van de betaling en had voorkomen kunnen worden dat de kosten zo hoog zouden opgelopen. De redenen van de KvK waarom er geen persoonlijk contact met de ondernemer is opgenomen doen hier niet aan af. Het is aan de KvK om de bedrijfsvoering zo in te richten dat wordt voldaan aan de eisen van behoorlijke invordering. De Nationale ombudsman vindt de klacht van de ondernemer gegrond, wegens schending van het redelijkheidsvereiste.

 

Instantie: Kamer van Koophandel

Klacht:

Ondernemer klaagt erover dat de Kamer van Koophandel een openstaande vordering overdraagt aan de deurwaarder zonder eerst persoonlijk contact (per e-mail of per telefoon) met haar te hebben opgenomen. De ondernemer vindt het onterecht dat de oorspronkelijke factuur van € 10,05 is opgelopen tot een bedrag van € 167,82.  

Oordeel:

Gegrond