2018/010 Een open deur? Onderzoek naar de toegankelijkheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening

Onderzoek

Volgens de wet moeten gemeenten mensen met problematische schulden een brede toegang tot de schuldhulpverlening bieden. Toch krijgt de Nationale ombudsman regelmatig klachten en signalen van mensen die om uiteenlopende redenen niet verder komen in het toelatingsproces of niet worden toegelaten tot de schuldhulpverlening, waardoor hun schulden zich blijven opstapelen.

De Nationale ombudsman deed hiernaar onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. Op basis daarvan formuleerde hij uitgangspunten waarmee gemeenten de toegang tot de schuldhulpverlening kunnen verbeteren om zo de effectiviteit te vergroten. De Nationale ombudsman vindt dat gemeenten mensen met problematische schulden ruimhartig moeten toelaten in het schuldhulptraject. Van Zutphen: 'Met schuldhulpverlening kunnen gemeenten mensen uit problematische situaties helpen. Het is daarom van doorslaggevend belang dat de deur van schuldhulpverlening wijd open staat.'

De komende maanden toetst de Nationale ombudsman in hoeverre alle bij hem aangesloten gemeenten volgens deze uitgangspunten werken.