Zelfstandigen en kleine ondernemers

Op deze pagina

  Zzp'er met laptop aan het werk

  De Nationale ombudsman doet onderzoek naar problemen waar zelfstandigen en kleine ondernemers tegenaan lopen bij hun contact met de overheid. Op deze pagina vind je de actuele status van onze onderzoeken en bevindingen.

  Toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers

  Op 1 maart 2021 opende de Nationale ombudsman een meldpunt om onderzoek te doen naar knelpunten die kleine zelfstandigen ervaren bij de toegang tot schuldhulpverlening. In het onderzoek wordt gekeken naar vragen als: in hoeverre worden zzp'ers ruimhartig toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening? En nemen gemeenten hierbij de uitgangspunten uit zijn eerdere rapporten Een open deur? en het vervolgonderzoek in acht?

  Het meldpunt is op 9 juni 2021 gesloten. Op dit moment is de Nationale ombudsman bezig met dit onderzoek. De publicatie wordt verwacht begin 2022.

  Lees ook het digitale magazine over zzp'ers en schuldhulpverlening. Klik op de afbeelding om het magazine te bekijken.

  Cover van het digitale magazine zzp'ers en schuldhulpverlening

  Coronasteunmaatregelen voor zzp'ers en kleine ondernemers

  Het meldpunt voor knelpunten bij toegang tot schuldhulpverlening grepen veel zzp'ers en andere kleine ondernemers aan om een signaal af te geven over de coronasteunmaatregelen. Op basis van ruim 500 binnengekomen signalen (zowel via het meldpunt als via de reguliere kanalen bij de Nationale ombudsman) heeft de ombudsman een inventarisatie gemaakt van de door ondernemers ervaren belangrijkste knelpunten. Op basis van deze signalen heeft de ombudsman twee rondetafelgesprekken georganiseerd om de knelpunten te toetsen en oplossingen in kaart te brengen.

  Op 6 juli 2021 publiceerde de ombudsman de uitkomsten van het onderzoek.