Wanneer de financiële nood hoog is

Op deze pagina

  Column
  Man met mondkapje in strandtent (bij column over Tegemoetkoming Vaste Lasten

  Ondernemer Tom (niet de echte naam) is blij dat hij bij de eerste corona-lockdown gebruik kan maken van de steunmaatregelen van de overheid. Door een administratieve fout heeft hij geen steun ontvangen en zit hij nu alsnog in financiële nood.

  Coronasteun

  Tom heeft een surfschool met horecagedeelte. Tijdens de eerste lockdown moet hij dicht. Om toch zijn vaste lasten te kunnen blijven betalen, besluit hij coronasteun aan te vragen. Via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vult hij formulieren in. De hoogte van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt bepaald door de zogenoemde SBI-code. Dat is een code die gebruikt wordt om aan te geven wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is.

  Bezwaar indienen

  De SBI-code van Tom klopt niet. De vorige eigenaar heeft wel netjes aan de Kamer van Koophandel (KvK) doorgegeven dat hij ooit een horecagedeelte heeft toegevoegd. Alleen is toen de SBI-code niet aangepast. Daardoor krijgt Tom nu minder TVL. Hij dient daarom een bezwaar in bij de RVO.
  De RVO laat Tom weten dat zijn bezwaar terecht is. Hij krijgt een nabetaling. Als de RVO voor de eindafrekening van dat kwartaal weer de verkeerde SBI-code gebruikt, valt deze nabetaling veel lager uit dan verwacht.

  SBI-code

  Tom belt met RVO. Die adviseert hem opnieuw bezwaar in te dienen. Ondertussen heeft hij ook steun aangevraagd voor het nieuwe kwartaal. Dat gaat weer mis door de foute SBI-code. Opnieuw moet hij bezwaar indienen.
  Er is nu niet eens meer geld om frisdrank en bitterballen in te slaan voor de surfschool. Ook wil de verhuurder toch echt geld van Tom zien. Hij begrijpt dat de RVO het druk heeft, maar wat moet hij nu?

  Zzp'ers en kleine ondernemers

  Tom besluit te bellen met de Nationale ombudsman. Medewerker Ingrid hoort de onmacht in zijn stem en neemt dan ook direct contact op met de RVO. In de reactie laat RVO haar weten dat ze alsnog snel de vergoeding zullen overmaken. Dat geeft Tom gelukkig enige verlichting. Ze nemen nu ook snel het andere bezwaar van Tom in behandeling.
  De lastige situatie voor zzp'ers en kleine ondernemers heeft de aandacht van de Nationale ombudsman. Om die reden deden we onderzoek naar de problemen waar zij tegenaan lopen. We hebben de betrokken demissionair minister en gemeenten gewezen op het belang van maatwerk. Voor ondernemers die niet in aanmerking komen voor coronasteun, bij de toegang tot schuldhulpverlening en bij het invorderen van buitengewone coronaschulden, zodat zzp'ers en kleine ondernemers niet nog verder wegglijden.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 17 juli 2021.