Zijn gemeenten voorbereid op grote toestroom zzp'ers naar schuldhulpverlening? Nationale ombudsman opent meldpunt voor zzp'ers

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Zzp'er timmerman

  Circa 650.000 burgers[1] in Nederland hebben te maken met problematische schulden. Gevreesd wordt dat dit aantal door de coronacrisis snel zal oplopen. Vooral zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp'ers) zullen de komende periode voor hulp en ondersteuning bij gemeenten aankloppen. Daarom start de Nationale ombudsman dit jaar een grootschalig onderzoek. In hoeverre worden zzp'ers ruimhartig toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening? En nemen gemeenten hierbij de uitgangspunten uit zijn eerdere rapporten Een open deur? en het vervolgonderzoek in acht?

  Reinier van Zutphen: "Door deze crisis zullen veel zzp'ers ondanks het steunpakket financieel kopje-onder gaan. Maar een deel van de gemeenten lijkt de dienstverlening aan ondernemers (nog) nauwelijks op orde te hebben. Ik ontvang signalen dat ondernemers worden geweigerd of schuldhulp voor deze groep zelfs nog niet bestaat. Dit vraagt om bijzondere aandacht. Gemeenten moeten voldoende deskundigheid en capaciteit in huis halen, zodat zij goed voorbereid zijn op de verwachte grote toestroom van zzp'ers."

  Meldpunt voor zzp'ers

  De ombudsman opent vanaf 1 maart 2021 een meldpunt voor zzp'ers. Hij roept hen op ervaringen met de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening aan hem te melden. Deze meldingen worden meegenomen in het onderzoek naar mogelijke knelpunten voor zzp'ers in de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het meldpunt is gesloten sinds 9 juni 2021.

  Eerdere oproep voor betere toegang schuldhulp

  Gemeenten moeten schuldhulpverlening aanbieden om hun inwoners uit problematische (schuld)situaties te krijgen. De deur naar schuldhulpverlening moet dan wel wijd open staan. In eerdere rapporten constateerde de ombudsman dat gemeenten bepaalde groepen burgers, waaronder zzp'ers, categoraal uitsluiten van schuldhulp. Terwijl de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) dit niet toelaat. Inmiddels is de wet per 1 januari 2021 gewijzigd en wordt hierin expliciet aangegeven dat zelfstandige ondernemers recht hebben op schuldhulpverlening.

  Het onderzoek naar zzp'ers en schuldhulpverlening is onderdeel van de brede Ombudsagenda 2021.

  Lees ook de verhalen van zzp'ers Shanti en Martine die beiden in grote geldproblemen kwamen.


  [1] Volgens het CBS gaat het om zo'n 650.000 mensen.

  Bijlagen

  Brief aan gemeenten over zzp en schuldhulpverlening (pdf, 129.27 kB)