Ombudsagenda 2021 en verder

Op deze pagina

  Ombudsagenda 2021

  De Nationale ombudsman tevens Veteranen ombudsman, Reinier van Zutphen, is er om burgers en veteranen te helpen als zij er niet uitkomen met de overheid. De Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft als kerntaak om de rechten van kinderen te bevorderen. Beide ombudsmannen werken al enkele jaren met een gezamenlijke Ombudsagenda: een jaarlijkse agenda met onderwerpen die extra aandacht verdienen. Van Zutphen: 'Die agenda is onze leidraad om effect te hebben op overheidshandelen, daar waar burgers, kinderen en veteranen dat het hardst nodig hebben. Elk jaar zijn er echter ook acute vraagstukken waar burgers veel last van hebben. Het afgelopen jaar werd dat bijvoorbeeld duidelijk met de toeslagenaffaire, de gaswinning in Groningen en de problemen rondom de jeugdzorg. Maar ook met vraagstukken rondom de corona-aanpak'. Kalverboer: 'Om effectief te zijn met ons werk, moeten we ook zo goed mogelijk inspelen op die acute vraagstukken. Daarom gaan we nu geleidelijk over van een jaarlijkse Ombudsagenda naar een flexibele meerjaren agenda. Een Ombudsagenda met duurzame aandacht voor een specifiek aantal onderwerpen waarnaast ook ruimte is om schrijnende situaties direct aan te pakken.'

  De komende maanden gaan de ombudsmannen verdere invulling geven aan deze nieuwe meerjaren Ombudsagenda. De huidige Ombudsagenda 2021 gaat geleidelijk over hierin. De vijf inhoudelijke thema's Fundamentele rechten, Participatie en Invloed, Toegang tot voorzieningen, Armoede en Leefbaarheid blijven voorlopig een belangrijk kader voor onderwerpen waar de ombudsmannen zichtbaarheid aan willen geven.

  Onderzoeken en activiteiten van de huidige Ombudsagenda lopen door in 2022. Een aantal onderzoeken is al afgerond zoals de Reconstructie gaswinning in Groningen, Behoorlijk gebruik Data en Algoritme en bijvoorbeeld Klachtbehandeling bij Etnisch Profileren. De Kinderombudsman rondde het  onderzoek Mijn Zorg, Mijn Zaak af over het betrekken van kinderen bij beslissingen over hun medische zorg. Hieronder staan per thema de onderzoeken en activiteiten waarvoor ook dit jaar extra aandacht is.

  Fundamentele rechten

  > Lees meer over fundamentele rechten

  Participatie en invloed

  > Lees meer over participatie en invloed

  Toegang tot voorzieningen

  > Lees meer over toegang tot voorzieningen

  Armoede

  > Lees meer over armoede

  Leefbaarheid

  > Lees meer over leefbaarheid