Ombudsagenda 2021

Op deze pagina

  Ombudsagenda 2021

  2020 was een jaar anders dan anders. De coronacrisis veranderde het dagelijks leven van iedereen. Veel burgers hadden de overheid extra hard nodig. Ondernemers voor financiële ondersteuning, mensen die hun baan zijn verloren voor een uitkering en kinderen voor een laptop om online onderwijs te kunnen krijgen. Tegelijkertijd was voor veel burgers de overheid moeilijker te bereiken. Loketten werden gesloten; dienstverlening van de overheid was opeens niet beschikbaar.

  Behoorlijk overheidshandelen zoals toegankelijkheid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid komen in crisistijd onder een vergrootglas te liggen. Sommige processen lopen opeens spaak, terwijl andere met stoom en kokend water opeens wel mogelijk zijn, omdat in crisistijd regels soepeler toegepast kunnen worden.

  In 2021 blijven de Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman alle burgers, volwassenen, kinderen en veteranen, op weg helpen als het misgaat tussen hen en de overheid; al dan niet als gevolg van de coronacrisis. Dat doen we door ze het juiste loket te wijzen, advies te geven, te bemiddelen en onderzoek te doen. Daarnaast blijven we overheden uitdagen anders te kijken naar hun werk en dienstverlening. Zodat zij in alles wat zij doen het perspectief en de belangen van burgers op het netvlies houden.

  In deze Ombudsagenda 2021 laten we zien op welke onderwerpen we ons komend jaar in het bijzonder willen gaan richten. De inhoudelijke thema's zijn hetzelfde als vorig jaar. Ze zijn nog net zo relevant en misschien wel relevanter door de coronacrisis en de maatschappelijke gevolgen ervan.

  Fundamentele rechten

  Binnen het thema Fundamentele rechten komen we in 2021 o.a. met een onderzoek naar de actuele kwestie van etnisch profileren bij de politie en de klachtbehandeling daarover. Verder zoomen we in op huisvesting: een prangend maatschappelijk probleem voor veel verschillende groepen burgers en kinderen, terwijl het hebben van passende huisvesting zo cruciaal is om mee te kunnen doen in de samenleving.

  > Lees meer over fundamentele rechten

  Participatie en invloed

  Binnen dit thema gaan we in 2021 o.a. kijken naar de decentralisaties die voor veel burgers niet blijken te hebben gebracht wat ervan werd verwacht. Als lokale ombudsman voor driekwart van de gemeenten wil de Nationale ombudsman kijken hoe burgers hun invloed kunnen uitoefenen bij taken die overgedragen worden naar gemeenten.

  > Lees meer over participatie en invloed

  Toegang tot voorzieningen

  We richten we ons binnen dit thema o.a. op vele verschillende onderwerpen, van mantelzorgers tot de opvang van veteranen bij acute nood en klachtafhandeling bij gecertificeerde instellingen. Verder gaan we kijken naar onderbenutting van voorzieningen. Doet de overheid altijd voldoende om ervoor te zorgen dat burgers ook daadwerkelijk gebruikmaken van de voorzieningen die er speciaal voor hen zijn?

  > Lees meer over toegang tot voorzieningen

  Armoede

  Een thema dat door de coronacrisis hoog bij ons op de agenda staat. Zo gaan we o.a. kijken naar de toegang tot schuldhulpverlening voor zzp’ers, de armoedeval voor werkende mensen rond het sociaal minimum en onderzoeken we verder hoe het staat met de armoede in Caribisch Nederland, ditmaal onder alleenstaande ouders en hun kinderen.

  > Lees meer over armoede

  Leefbaarheid

  We houden aandacht voor de gevolgen van de gaswinning in Groningen maar ook voor de energietransitie waar we waken voor de borging van het burgerperspectief.

  > Lees meer over leefbaarheid