1996/600: IND houdt onvoldoende toezicht op contactambtenaren bij nader gehoor asielprocedure

Onderzoek

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie houdt onvoldoende toezicht op het functioneren van contactambtenaren bij het nader gehoor in de asielprocedure. Dit concludeert de Nationale ombudsman op basis van een zojuist afgerond onderzoek. De Nationale ombudsman doet de Staatssecretaris van Justitie de aanbeveling om een aantal maatregelen te nemen ter verbetering van de kwaliteit van het werk van de contactambtenaren die worden ingezet voor het afnemen van nadere gehoren. Eén van die maatregelen is het maken van bandopnamen van nadere gehoren.