Kosten voor verplaatsing lantaarnpaal zijn voor de bewoner

Brief

Een meneer wilde een parkeerplek maken op zijn eigen grond. Hij wilde namelijk zijn auto graag kunnen opladen met een laadpaal met zijn eigen zonne-energie. Hij woont in een rijtjeshuis en net voor zijn tuin staat een lantaarnpaal. De man vroeg de gemeente om de lantaarnpaal te verplaatsen zodat hij zijn tuin kan in- en uitrijden. De gemeente liet hem weten dat wel te willen doen, maar dat hij zelf de kosten van de verplaatsing zou moeten betalen. Ook zou de gemeente als opdrachtgever van het verplaatsen op willen treden, zodat de man dat niet hoefde te doen.

De man was het daarmee niet eens. Hij diende een klacht in bij de gemeente die zijn klacht ongegrond verklaarde. Als reden gaf zij onder meer aan dat het niet redelijk zou zijn als de gemeente zou betalen. De gemeente zou dan publiek geld voor één inwoner gebruiken. Dat kon zij niet verantwoorden.

De man diende daarna een klacht in bij de Nationale ombudsman. Hij vond het onredelijk dat de gemeente zijn klacht ongegrond verklaarde. Vooral omdat de gemeente zoveel doet om elektrisch rijden te stimuleren. De Nationale ombudsman verklaart de klacht ongegrond. De Nationale ombudsman is van mening dat de belangenafweging van de gemeente redelijk is. De verwijdering is alleen in het belang van de man en dat zou niet eerlijk zijn naar andere inwoners. De Nationale ombudsman vindt het behulpzaam van de gemeente dat zij hem wil helpen door als opdrachtgever van de verplaatsing op te treden.

De Nationale ombudsman geeft de gemeente het aandachtspunt mee om in de toekomst bij een uitspraak op een klacht ook een toelichting daarop te geven.