SVB vraagt burger terecht om een machtiging

Brief

Een vrouw wil AOW aanvragen bij de SVB. Ze kan dit niet zelf en vraagt daarom hulp aan iemand in haar omgeving. Samen vullen ze het aanvraagformulier voor de AOW in. Ook ondertekenen ze allebei de aanvraag. Na ontvangst van de aanvraag stuurt de SVB de vrouw een machtigingsformulier.

Met het machtigingsformulier kan de vrouw aangeven wie haar helpt en welke zaken deze persoon namens haar mag regelen met de SVB. De persoon die haar helpt is het er niet mee eens dat de SVB een machtiging vraagt. Hij vindt dat uit de AOW-aanvraag al duidelijk is dat hij gemachtigde is van de vrouw. Verder vindt hij dat de SVB het machtigingsformulier niet aan de vrouw, maar aan hem had moeten sturen.

De SVB vindt dat uit het dossier van de vrouw niet blijkt dat zij iemand gemachtigd had. Verder stuurt de SVB het machtigingsformulier naar de burger zelf om te voorkomen dat persoonsgegevens van de burger terecht komen bij iemand die (nog) niet gemachtigd is. De Nationale ombudsman kan de SVB hierin volgen. De klacht van de gemachtigde hierover vindt de ombudsman niet terecht.