Gemeente handelt redelijk na klacht overlast vogels in gemeentelijke bomen

Brief

Een echtpaar ondervindt overlast van de vele vogels in een gemeentelijke boom die boven de parkeerplaats groeit. Het gaat met name om de uitwerpselen van de vogels die de auto erg vervuilen. Het echtpaar heeft de gemeente gevraagd de boom te snoeien. Ook zou het graag zien dat de gemeente actie onderneemt om de overlast te beperken en heeft hierover meermaals contact gezocht met de gemeente. Omdat dit niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, vraagt het echtpaar de ombudsman naar de kwestie te kijken.

De Nationale ombudsman bekijkt de klacht aan de hand van zijn Bomenwijzer. In de Bomenwijzer staan onder meer uitgangspunten voor de behandeling van overlastklachten van bomen. En wordt uitgelegd wat volgens de Nationale ombudsman van een gemeente mag worden verwacht. Ook stelt de ombudsman de gemeente een aantal vragen.

De ombudsman vindt dat de gemeente in de behandeling van het snoeiverzoek heeft laten zien dat zij een zorgvuldige afweging heeft gemaakt tussen de overlast die het echtpaar van (de vogels in) de boom ondervindt en de meerwaarde van de boom. De gemeente heeft onder andere aan de hand van haar bomenbeleidsplan uitgelegd waarom zij de boom niet (verder) terug zal snoeien. De bomen zijn namelijk eerder al maximaal teruggesnoeid en verder snoeien zou de boom kapot maken, aldus de gemeente.

Ook ziet de ombudsman dat de gemeente heeft onderzocht of het plaatsen van vogelwerende materialen een optie zou kunnen zijn. Dit is niet het geval, omdat dit onderhoud lastig maakt. De gemeente heeft hier toch naar gekeken, ondanks dat zij zich afvraagt in hoeverre zij moet zorgen voor een oplossing van de uitwerpselen van vogels. Een vraag die de ombudsman zich kan voorstellen, want vogels zitten nu eenmaal in bomen en de gemeente heeft daarop geen invloed.

Al met al vindt de Nationale ombudsman dat de gemeente met haar handelen heeft laten zien dat zij de klacht van het echtpaar serieus genomen heeft. Dat er uiteindelijk geen passende oplossing gevonden is, maakt dit niet anders. De ombudsman vindt de klacht ongegrond.