Overlast of schade door een boom? Dit kunt u doen:

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man op fiets door het park

  Regelmatig krijgt de Nationale ombudsman klachten van mensen die overlast of schade door een boom hebben. Vaak loopt het contact tussen hen en de gemeente niet goed. De ombudsman heeft daarom een bomenwijzer uitgebracht. Daarin ziet u wat u kunt doen met uw klacht over een boom, wat u van uw gemeente mag verwachten en wat van de Nationale ombudsman.

  Wat mag u verwachten van de gemeente

  De ombudsman ziet dat gemeenten vrij vlot naar een (juridische) procedure grijpen, terwijl mensen blijven zitten met hun probleem of vragen. Hij heeft met een aantal gemeenten gesproken over hun omgang met meldingen en klachten over bomen. Zij herkennen de aandachtspunten die de ombudsman ziet voor hen:

  • Zorg voor persoonlijk contact en aanpak: gemeenten moeten persoonlijk contact zoeken met de betrokkene om na te gaan wat het probleem precies is. Bij voorkeur bekijkt de gemeente de situatie ter plaatse en bespreekt de opties. Uitgangspunt hierbij is het bomenbeleid van de gemeente.
  • Bied oplossingen aan en kom afspraken na:  zorg voor een duidelijke toelichting over de werkwijze. Geef aan wat de mogelijkheden zijn, kom toezeggingen na en zorg voor een snelle behandeling van de klacht of melding.
  • Communiceer helder 
  • Informeer op tijd

  Dit leidt tot meer begrip bij mensen en voorkomt dat de situatie escaleert.

  Rol van de ombudsman

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente met uw melding of klacht over bomen omgegaan is? Dan kunt u bij de Nationale ombudsman terecht. De ombudsman kijkt dan naar hoe het contact tussen u en de gemeente verlopen is: hoe is de gemeente omgegaan met uw probleem? Is er voldoende naar u geluisterd, bekeken wat de situatie is en duidelijk gemaakt wat wel en niet kan? Zijn alternatieven besproken? De Nationale ombudsman kan uitdrukkelijk niets zeggen over het besluit van een gemeente een boom wel/niet te snoeien of kappen. Onderstaande zaken illustreren de rol van de ombudsman:

  • Schade aan dak door gemeenteboom: Een tak van een gemeenteboom valt op het dak van een huis. Het is de tweede keer dat dit gebeurt. Maar nu vergoedt de gemeente de schade niet aan de bewoonster. Reden: de gemeente heeft de boom regelmatig gecontroleerd en daarmee voldaan aan haar zorgplicht. De Nationale ombudsman wijst erop dat eerder een kapadvies is afgegeven voor de boom en deze nu al twee keer schade heeft aangericht. Ook wijst hij de gemeente op de schadevergoedingswijzer voor het behoorlijk omgaan met schadeclaims. De gemeente vergoedt de schade alsnog.
  • Overlast door achterstallig onderhoud gemeenteboom: Een vrouw heeft overlast van bomen in haar straat. Er liggen takken en bladeren in haar tuin en de bestrating is aan het verzakken en scheuren. In een interventie van de Nationale ombudsman met de gemeente worden afspraken gemaakt om de bomen te snoeien. Een jaar later is dat nog niet gebeurd. Na meerdere contactpogingen onderneemt de gemeente nog steeds niets. In een tweede interventie wordt afgesproken dat de gemeente nogmaals contact opneemt met de vrouw om excuses aan te bieden en nieuwe afspraken te maken.

  Bijlagen

  Bomenwijzer (pdf, 686.52 kB)

  Links

  BOMENSTICHTING: adviseert bij geschillen over bomen www.bomenstichting.nl/
  BOMENRECHT: behandelt de belangrijkste juridische onderwerpen over bomen www.bomenrecht.nl/
  GROENFORUM: deel hier uw vragen kennis en ervaringen met andere tuinliefhebbers www.groenforum.nl/