Gemeente handelt redelijk na klacht over onderhoud gemeenteplantsoen

Brief

Meneer vraagt al jarenlang om aandacht voor het onderhoud van een gemeentelijk plantsoenvak bij zijn woning. Hij vindt dat dit openbaar groen niet voldoende wordt onderhouden en voelt zich door de gemeente niet serieus genomen. Meneer zou graag zien dat het groen goed wordt bijgehouden, maar komt er ook na het doen van (overlast)meldingen niet uit met de gemeente.

De Nationale ombudsman bekijkt de klacht aan de hand van zijn Bomenwijzer. In de Bomenwijzer staan onder meer uitgangspunten voor de behandeling van overlastklachten van bomen. En wordt uitgelegd wat volgens de Nationale ombudsman van een gemeente mag worden verwacht. Deze uitgangspunten kunnen worden doorgetrokken naar andere 'groene' klachten, zoals die van meneer. Ook stelt de ombudsman de gemeente een aantal vragen.

Duidelijk wordt dat er door een aannemer en door twee medewerkers van de gemeente naar het plantsoenvak is gekeken. En dat het groen daarna is bijgewerkt. Ook wordt duidelijk dat de kwaliteit van het groen waarover meneer klaagt, voldoet aan de gemeentelijke normen. Hoewel meneer vindt dat het groen niet voldoende wordt onderhouden, vindt de ombudsman dat de gemeente in deze kwestie heeft gedaan wat in redelijkheid van haar mag worden verwacht. Daarom vindt de ombudsman de klacht ongegrond.

Wel vindt de ombudsman dat het passend was geweest als de gemeente persoonlijk contact met meneer had gezocht. Dat is natuurlijk niet mogelijk na iedere melding. Maar in dit geval was er al enkele jaren contact over het onderhoud van het groen. Persoonlijk contact het er misschien voor kunnen zorgen dat meneer zich serieus genomen voelde. En het had de gemeente de kans gegeven om uit te leggen wat meneer wel en niet van haar mocht verwachten. Daarom heeft de ombudsman dit de gemeente als aandachtspunt voor de toekomst meegegeven.