Ondernemer klaagt onterecht bij Belastingdienst over eHerkenningsapp voor aangifte BTW

Brief

Een ondernemer moet BTW in rekening brengen voor zijn diensten. De BTW mag de ondernemer niet zelf houden. Hij moet de BTW doorgeven aan de Belastingdienst. De aangifte daarvoor vindt plaats via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Het inloggen daarbij gebeurt met eHerkenning. Dat is een digitaal inlogmiddel dat via een app is te gebruiken. De ondernemer gebruikt de eHerkenningsapp van een bedrijf dat van de overheid die app mag leveren. Installatie en bijhouden van die app gebeurt via Google of Apple.

De ondernemer vindt dat de Belastingdienst hem op die manier dwingt om samen te werken met Google of Apple. Hij wil dat niet vanwege zijn privacy. Hij dient daarom een klacht daarover in bij de Nationale ombudsman.
Volgens de wet en de hoogste rechter moet de aangifte voor de BTW via de eHerkenningsapp van een door de overheid goedgekeurd bedrijf gebeuren. De ondernemer heeft een overeenkomst met zo'n bedrijf. In de overeenkomst staat ook dat hij voor klachten daarover bij dat bedrijf moet zijn. De Nationale ombudsman vindt daarom dat de ondernemer met zijn klacht naar dat bedrijf toe moet.