Achterstanden en te lange wachttijden

Aanhoudende zorgen over klachtbehandeling Autoriteit Persoonsgegevens

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Jonge vrouw in nette kleding in een telefoongesprek

  De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Nationale ombudsman laten weten de aanbevelingen uit het rapport Voor een dichte deur te zullen opvolgen. De Autoriteit wil zo de dienstverlening aan burgers verbeteren. De ombudsman is positief over deze voornemens. Desondanks blijft hij zich zorgen maken, met name over de achterstanden en lange wachttijden. Dat heeft hij de Autoriteit per brief laten weten. 

  De Autoriteit werkt aan het verbeteren van interne processen en werkwijzen. Ook worden er nieuwe collega's aangetrokken en wordt de capaciteit voor klachtbehandeling verstevigd. Dit is hard nodig, want op het gebied van klachtbehandeling staan de voornemens uit de brief van de Autoriteit nog in groot contrast met de praktijk. Burgers die in augustus 2021 hun ongenoegen uitten over de dienstverlening van de AP, wachtten in 2022 nog steeds op de behandeling van hun klacht. Dit is zorgelijk. Terecht nemen burgers hierover contact op met de Nationale ombudsman.

  Verbeteringen

  De Autoriteit schreef, als reactie op het rapport 'Voor een dichte deur', het belang van de burger voorop te willen stellen. Ze erkent dat er verbeteringen nodig zijn en wil meer inzetten op persoonlijk contact, tijdige communicatie en begrijpelijk taalgebruik. Meer concreet gaf de Autoriteit onder andere aan de inhoud van haar brieven opnieuw te bekijken, om te zien of die voldoende duidelijk en leesbaar zijn. Ook is de Autoriteit van plan om voortaan altijd persoonlijk contact op te nemen met burgers die een klacht hebben over haar dienstverlening. De ombudsman hoopt dat burgers zo beter hun verhaal kunnen doen en dat hun klachten beter worden behandeld.

  Voor een dichte deur

  De Nationale ombudsman concludeerde in december vorig jaar dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet goed omgaat met burgers die ontevreden zijn over de behandeling van hun privacyklachten. Burgers die daarover klagen bij de Autoriteit, komen hier vaak niet verder mee. De afhandeling van klachten lijkt vooral gericht op het afhouden ervan.

  De ombudsman blijft de ontwikkelingen volgen en wil na de zomer verder met de Autoriteit in gesprek over de stappen en voornemens die zij beschrijven.

  Klachten over de Autoriteit Persoonsgegevens

  Bent u ontevreden over de manier waarop de Autoriteit Persoonsgegevens omgaat met uw klacht? Neem dan contact met ons op. Dat kan gratis via 0800 - 33 55 555 of online.

  Bijlagen

  Brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens (pdf, 70.47 kB)