De politie deelt gevoelige informatie over een arrestant

Geen recht op privacy?

Op deze pagina

  Column
  Man achterin politieauto

  Jordi (niet de echte naam) heeft slaande ruzie met een kennis. Die ruzie loopt volledig uit de hand en er moet zelfs politie bij komen. Eenmaal ter plaatste arresteert de politie Jordi. Ze plaatsen hem achterin de politieauto en rijden naar het bureau. Onderweg ziet een van de agenten een meisje door rood rijden. De agent spreekt het meisje hierop aan. Hij vertelt dat ze geluk heeft dat hij een arrestant in de politiewagen heeft, en dat hij het daarom bij een waarschuwing laat. Het meisje kijkt achterin de auto en ziet Jordi zitten. Ze herkent hem uit de buurt waar ze wonen.

  Nu weet de hele buurt het

  Jordi vindt het vervelend dat de agent vertelde dat hij gearresteerd is. Nu weet de hele de buurt dat, denkt hij. Hij snapt dat de agent het meisje wilde aanspreken op een verkeersovertreding. Maar hij had toch zijn mond kunnen houden over de reden waarom hij achterin de politieauto zat? Jordi vindt dat de agent fout zat, en zijn privacy schond. Daarom dient hij hierover een klacht in bij de politie.

  De politiechef die zijn klacht behandelt is het niet eens met Jordi. Volgens de politiechef maakte de agent een onhandige opmerking. Maar volgens de chef is de privacy van Jordi daarmee niet geschonden.

  Geen genoegen mee

  Jordi neemt geen genoegen met het oordeel van de politie en neemt contact met ons op. Collega Maurice pakt zijn zaak op en begint een onderzoek. Hij vraagt Jordi onder andere naar de brieven die hij van de politie ontving. Ook vraagt hij de politie naar hun kant van het verhaal. Wat is er volgens hen gebeurd, en hoe kwamen ze tot hun oordeel?

  Schending van privacy

  Na ons onderzoek concluderen we dat de politieagent de opmerking over Jordi niet had moeten maken. Er kunnen namelijk verschillende redenen zijn waarom iemand achterin een politieauto zit. Door het meisje te vertellen dat Jordi een arrestant was, deelde de agent privacygevoelige informatie over hem. Daarmee heeft de agent de privacy van Jordi wel degelijk geschonden. Dat laten we ook aan de politie weten.

  Meer dan alleen onhandig

  Als agent wil je natuurlijk reageren wanneer iemand iets verkeerds of strafbaars doet. Ik begrijp daarom dat de agent het meisje aansprak, toen zij door rood reed. Maar dat hij daarna informatie deelde over Jordi is niet alleen onhandig, maar ook verkeerd. Als arrestant heb je natuurlijk rechten, zoals het recht op privacy. Daar had de politie in dit geval scherper op moeten zijn.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 10 februari 2024.