Professionals in klachtbehandeling

Op deze pagina

  Mensen met onvrede of klachten op de juiste manier helpen. Dat hoort bij een goede dienstverlening. De Nationale ombudsman wil overheden hierbij inspiratie en houvast geven. Zodat zij zélf burgers goed op weg kunnen helpen.

  Klachtbehandeling bij de overheid

  Mensen met een klacht op weg helpen, én vergelijkbare klachten voorkomen. Dat is wat u met een professionele klachtbehandeling bereikt. Wat komt daar allemaal bij kijken?
  > Bekijk onze tips en Ombudsvisie op Professionele Klachtbehandeling

  Workshops

  Heeft uw organisatie behoefte aan meer kennis over klachtbehandeling? De Nationale ombudsman verzorgt gratis workshops op maat.
  > Lees meer over onze workshops klachtbehandeling

  Aansluiten als decentrale overheid

  Geen eigen ombudsvoorziening? Gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen kunnen zich aansluiten bij de Nationale ombudsman.
  > Wat kan de Nationale ombudsman voor u betekenen?
  > Bekijk welke gemeenten er bij de Nationale ombudsman zijn aangesloten.

  Ombudsagenda 2019

  In de ombudsagenda 2019 kunt u lezen hoe wij invulling geven aan de thema's Digitalisering, participatie en inspraak, schulden en armoede, bescherming van rechten en toegang tot voorzieningen.
  Wat gaan we doen? 

  Hebt u vragen, of wilt u meer weten over de aanpak van klachtbehandeling?
  Bel de Nationale ombudsman op (070) 356 35 63