Nationale ombudsman: expert in klachtbehandeling

Op deze pagina

  Cartoon: poppetje bekijkt documenten met vergrootglas. Het zit achter een bureau met veel mappen en een laptop

  Mensen met onvrede of klachten op de juiste manier helpen. Dat hoort bij een goede dienstverlening. De Nationale ombudsman wil professionals bij overheden inspiratie en houvast geven. Zodat zij zélf burgers goed op weg kunnen helpen.

  Klachtbehandeling bij de overheid

  Mensen met een klacht op weg helpen, én vergelijkbare klachten voorkomen. Dat is wat u met een professionele klachtbehandeling bereikt. Wat komt daar allemaal bij kijken?

  Bekijk onze vijf vuistregelsBekijk onze Ombudsvisie op Professionele KlachtbehandelingBekijk onze visie op professionele klachtbehandeling door de politieBekijk onze folder Zorgvuldig begrenzen

  Gratis workshops

  Heeft uw organisatie behoefte aan meer kennis over klachtbehandeling? De Nationale ombudsman verzorgt gratis workshops op maat.

  Lees meer over onze workshops klachtbehandeling

  Aansluiten als decentrale overheid

  Geen eigen ombudsvoorziening? Gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen kunnen zich aansluiten bij de Nationale ombudsman.

  Wat kan de Nationale ombudsman voor u betekenen?Bekijk welke gemeenten er bij de Nationale ombudsman zijn aangesloten

  Ombudsagenda 2024

  In de Ombudsagenda 2024 kunt u lezen hoe wij invulling geven aan zes thema's met verschillende meerjarenprogramma's.

  Wat gaan we doen? 

  Professionals die burgers bijstaan wanneer zij in de knel komen, zoals sociaal raadslieden, huisartsen, maar ook wijkagenten, kunnen direct bellen met de Nationale ombudsman via (070) 3563 550.