Ombudsman: schulden komen nooit alleen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een man met administratie

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer heeft zijn onderzoek naar gemeentelijke schuldhulpverlening afgerond met het rapport: 'Schulden komen nooit alleen, aandachtspunten voor de schuldhulpverlening'. Hij pleit voor een meer respectvolle benadering van mensen met schulden.

  Ombudsman Brenninkmeijer: 'Het woord schuld heeft een dubbele betekenis. Je kunt een schuld hebben omdat je nog geld moet betalen, maar je kunt ook ergens schuld aan hebben. De eerste schuld vormt een zakelijk gegeven, de tweede schuld heeft een morele lading. Het hebben van een schuld is al een last genoeg, je hoeft daarnaast ook niet nog eens als 'loser' behandeld te worden. Zeker nu de crisis voor steeds meer mensen betalingsproblemen oplevert.' Hij vindt het daarom belangrijk dat mensen met schulden hulp op maat krijgen.

  Adviezen van de Nationale ombudsman

  Met ingang van 1 juli 2012 treedt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking. Gemeenten krijgen de wettelijke taak om breed toegankelijke en integrale schuldhulpverlening voor hun inwoners te organiseren. De ombudsman heeft voor alle gemeentelijke schuldhulpverleners een poster gemaakt met tips over maatwerk, gelijkwaardige communicatie, participatie, transparantie en voortvarendheid.

  Daarnaast organiseert de Nationale ombudsman een rondetafelconferentie met overheidsorganisaties zoals het UWV en Belastingdienst en het CVZ. Zij spelen als schuldeiser vaak een doorslaggevende rol bij het ontstaan en oplossen van schuldenproblemen. Bovendien moet de Belastingdienst investeren in hun wettelijk toezicht op de particuliere schuldbemiddeling.

  Achtergrond

  De Nationale ombudsman deed dit onderzoek op eigen initiatief. Hij ontvangt geregeld klachten over de schuldhulpverlening en lost die via interventies zo goed mogelijk op. Door de crisis komen nieuwe groepen mensen in de problemen, zoals mensen die hun baan kwijt raken en huizenbezitters met hoge hypotheekschulden. Daarnaast neemt voor veel mensen de complexiteit van hun financiële problemen toe onder andere omdat het aantal schulden en schuldeisers groot is.

  Bijlagen

  Onderzoek naar behoorlijke schuldhulpverlening bij gemeenten (rapport 2012/110) (pdf, 2.07 MB)