Oplossing voor ZZP'ers in thuiszorg

Op deze pagina

  Column
  Vrouw bij een boom

  Liesbeth Bruilink* werkt als zorgverlener in de thuiszorg. Ze werkt als zelfstandige voor particuliere klanten. Liesbeth heeft van de Belastingdienst een verklaring arbeidsrelatie-winst uit onderneming (VAR-wuo) gekregen. De VAR-wuo is belangrijk voor Liesbeth, omdat de verklaring aangeeft dat haar klanten geen loonheffingen hoeven inhouden en betalen

  Veel zorgverleners in de thuiszorg werken via een thuiszorgbemiddelingsbureau. De Belastingdienst heeft in 2013 onderzoek gedaan naar dergelijke bureaus. Na dat onderzoek is bij veel zorgverleners de VAR-wuo ingetrokken en vervangen door een verklaring arbeidsrelatie-loon (VAR-loon). De VAR-loon geeft aan dat de klanten mogelijk loonheffingen moeten inhouden en betalen. Ook bij Liesbeth is dit gebeurd. Dat klopt niet. Liesbeth heeft weliswaar gewerkt via een zorgbemiddelingskantoor, maar dat was al lang geleden. Nu heeft zij alleen nog particuliere klanten. Dus maakt ze bezwaar bij de Belastingdienst en vraagt gelijk een nieuwe VAR-wuo aan.

  De Belastingdienst houdt de nieuwe aanvraag aan totdat het bezwaarschrift afgehandeld is. Mevrouw Bruilink krijgt te horen dat de behandeling van haar bezwaar langer zal gaan duren. Een reden van dit uitstel geeft de Belastingdienst niet. Nu heeft Liesbeth een probleem. Zonder VAR-wuo kan zij niet werken. Haar klanten willen haar zonder VAR-wuo niet inschakelen.

  Liesbeth neemt contact op met de Nationale ombudsman. Kan hij wat voor haar betekenen? Wij leggen haar uit dat de VAR-wuo slechts een voorlopige kwalificatie van de arbeidsrelatie is. Ook zonder VAR-wuo kan ze als zelfstandige aan de slag. Maar het is te begrijpen dat haar klanten huiverig zijn daarin mee te gaan. Wij nemen contact op met de Belastingdienst. Die laat ons weten dat de termijn voor het doen van uitspraak op bezwaar is verlengd, omdat zij erg veel bezwaarschriften hebben ontvangen. De afdoening van deze bezwaren gebeurt echter wel binnen de wettelijke termijnen. Wij begrijpen dat een zorgvuldige afhandeling van de bezwaarschriften tijd kost. Wij wijzen erop dat het voor Liesbeth vooral belangrijk is dat haar nieuwe aanvraag snel in behandeling wordt genomen. Dat gebeurt.

  De Belastingdienst laat ons ook weten dat alle zorgverleners die (ook) particuliere klanten hebben of die in de zogenaamde 'pilot in de zorg' werken, voor uitsluitend deze werkzaamheden een tweede VAR kunnen aanvragen. Deze aanvraag met een specifieke omschrijving van de werkzaamheden wordt dan meteen in behandeling genomen. De behandelingsduur van een VAR-aanvraag is aanzienlijk korter dan die van de bezwaarschriften. Met de oplossing voor Liesbeth kunnen dus ook veel andere zorgverleners met hetzelfde probleem worden geholpen. Maar dan moeten ze dat wel weten. Wij stellen voor deze informatie  aan de BelastingTelefoon te vertellen en op de website van de Belastingdienst te zetten. De Belastingdienst heeft deze suggesties overgenomen. Een mooi voorbeeld van hoe één klacht kan leiden tot een oplossing voor heel veel mensen.

  *Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column