Ombudsman onderzoekt schuldhulpverlening

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een gezin met schulden

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de schuldhulpverlening. Hij onderzoekt hoe de overheid op een zorgvuldige manier om kan gaan met de belangen van mensen die schulden hebben. Vaak worden de problemen voor de burger groter omdat overheidsinstanties zoals gemeenten, UWV, CJIB, Belastingdienst niet met elkaar samenwerken om de schulden op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

  Brenninkmeijer vindt dat de focus van de overheidsinstanties te weinig ligt op het oplossen van de problemen van de burger. Ombudsman Brenninkmeijer: 'De burger met schulden zit gevangen in de armen van de octopus die overheid heet. De problemen moeten snel worden opgelost, anders worden die schulden alleen maar hoger.' Het onderzoek moet resulteren in een schuldhulpverleningswijzer voor gemeenten. Het onderzoek wordt naar verwachting voor 1 juli afgerond zodat gemeenten zodra de nieuwe Wet op de Schuldhulpverlening op 1 juli in werking treedt, er mee kunnen werken.

  Samen met de burger

  Burgers hebben veel behoefte aan en baat bij persoonlijk contact. 'Als samen met de burger wordt gewerkt aan de oplossing, is de kans groot dat de burger hiervan leert en dat in de toekomst het bestedingspatroon beter in de hand wordt gehouden,' zegt Brenninkmeijer

  Gevangen in de octopus

  De ombudsman signaleert dat mensen de schulden vaak op veel fronten hebben en dus uiteenlopende instanties belang hebben bij het oplossen van de problemen. Dit zijn instanties zoals gemeenten, UWV en Belastingdienst (inkomen en eventuele terugvorderingen) en CJIB en bedrijven zoals verhuurders, energieleveranciers, waterleidingbedrijven, ziektekostenverzekering, telefoonmaatschappijen.