Partners tegen wil en dank

Op deze pagina

  Column
  Foto van een jonge man

  Ivo* heeft een fijne kamer in een studentenhuis. Hij deelt zijn keuken en douche met twee andere huisgenoten, waaronder Merel*. Zij vinden elkaar best aardig, maar hebben geen relatie. Daar denkt de Belastingdienst heel anders over. Want telkens als Merel een aanvraag voor toeslagen doet, staan de persoonlijke gegevens van Ivo als partner op de beschikkingen die zij ontvangt. Omdat zij op hetzelfde adres wonen, gaat de Belastingdienst er gemakshalve vanuit dat zij samenwonen en toeslagpartners zijn

  Merel schrijft de Belastingdienst dat ze weliswaar in hetzelfde pand woont als Ivo, maar een eigen huishouden heeft. De Belastingdienst veegt dit in drie korte zinnen van tafel. Er is wél sprake van een partnerschap, Merel en Ivo wonen immers op hetzelfde adres. En anders moeten ze maar klagen bij de gemeente en vragen om een eigen huisnummer.

  Een aantal maanden later besluit Ivo de situatie zelf aan te kaarten bij de Belastingdienst. Als bewijs dat hij afzonderlijk huurt van Merel, stuurt hij zijn huurcontract en verhuurdersverklaring mee. Maar daar slaat de Belastingdienst geen acht op en legt het probleem opnieuw bij Ivo en Merel. Uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) blijkt dat zij op hetzelfde adres wonen en dus partners zijn.

  Voor Ivo is de maat vol. Hij is het beu dat zijn huisgenote telkens persoonlijke informatie zoals zijn inkomensgegevens krijgt toegestuurd. Hij klopt bij mij aan. Tijdens mijn onderzoek kijkt de Belastingdienst voor de eerste keer serieus naar de zaak. Ze geven toe zelf een fout te hebben gemaakt. In hun systeem staat per abuis dat Merel en Ivo een samenlevingscontract hebben. Had de Belastingdienst dit direct hersteld na de eerste klacht van Merel, dan was het probleem toen al opgelost.

  Inmiddels is Ivo 'ontkoppeld' als toeslagpartner van Merel. Maar of dit nu komt omdat hij inmiddels verhuisd is of omdat de Belastingdienst actie heeft ondernomen blijft onduidelijk. Duidelijk is wel dat hij meerdere keren de kans heeft gehad het probleem van Ivo op te lossen en die kansen niet heeft gepakt. Tot grote frustratie van Ivo.

  Ik snap dat een registratie in een systeem fout kan gaan. Maar als een burger hierover klaagt, moet de overheid deze klachten serieus nemen en direct actie ondernemen. Tijdens mijn onderzoek bleek dat de GBA en Belastingdienst beiden geen aparte aanduiding in hun systeem hebben voor afzonderlijke huishoudens op één adres. De Belastingdienst heeft mij nu beloofd dit voortaan handmatig in hun systeem te zetten. Zo ben je niet ineens tegen wil en dank de partner van iemand.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column