2014/135 Belastingdienst moet ook contact houden met een tweede belastingadviseur van burger in onderzoek aangifte inkomstenbelasting

Rapport

Verzoeker klaagt over het optreden van twee ambtenaren tijdens een onderzoek naar aanleiding van zijn aangiften inkomstenbelasting. Verzoeker klaagt over de volgende gedragingen: het blijk geven van vooringenomenheid door conclusies te trekken voordat het onderzoek was voltooid, het niet adequaat opstellen van een gespreksverslag, het niet inhoudelijk reageren op en geen rekening houden met opmerkingen op dit verslag, het ten onrechte vragen van een machtiging, het ten onrechte uitsluiten van X als gemachtigde en het toezenden van een standpunt aan de gemachtigde die de aangifte verzorgde. Ook klaagt verzoeker over de wijze van behandelen van zijn klacht door de belastingambtenaren. De Nationale ombudsman verklaart de klacht over de onderzochte gedraging van de Belastingdienst gegrond wegens strijd met het vereiste van professionaliteit, behoudens op het punt van het toezenden aan de gemachtigde en het punt van het onderzoek naar de klacht. Op die punten is de klacht niet gegrond.

Instantie: Belastingdienst Den Haag

Klacht:

gespreksverslag niet adequaat opgesteld

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Belastingdienst Den Haag

Klacht:

niet inhoudelijk gereageerd en geen rekening gehouden met op- en aanmerkingen op het verslag

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Belastingdienst Den Haag

Klacht:

ten onrechte vragen van een machtiging

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Belastingdienst Den Haag

Klacht:

ten onrechte uitsluiten als gemachtigde

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Belastingdienst Den Haag

Klacht:

toezenden van een standpunt aan de gemachtigde die de aangifte verzorgde

Oordeel:

Niet gegrond

Instantie: Belastingdienst Den Haag

Klacht:

klachtbehandeling

Oordeel:

Niet gegrond