2013/204: Klacht over dwarsbomen onderzoek naar MPA door Algemene Inspectie (NVWA)

Rapport

Het bedrijf van verzoeker was een van de varkenshouderijen die in 2002 betrokken is geweest bij de MPA-affaire. Er werd op zijn bedrijf een besmetting aangetoond. Verzoeker was echter van mening dat het besmette dier niet besmet kon zijn omdat het niet van het met MPA vervuilde voer had gegeten. Een second opinion was niet meer mogelijk, dus heeft hij andere dieren van zijn bedrijf laten onderzoeken. De uitslagen van dat onderzoek heeft hij nooit ontvangen. Daarover heeft hij uiteindelijk bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Zijn klacht hield in dat de Algemene Inspectiedienst, thans opgegaan in de NVWA, hem heeft tegengewerkt in het achterhalen van de feiten.

Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman is er over de daadwerkelijke gebeurtenissen niet meer duidelijkheid ontstaan. De visie van verzoeker en het ministerie verschillen, onder andere of het om een besmette zeug of een besmette big ging.

In elk geval is vast komen te staan dat verzoeker de door hem opgevraagde uitslagen niet heeft ontvangen. Verzoeker is daarmee de kans ontnomen om duidelijkheid te verkrijgen.

Het Ministerie van Economische Zaken, waar de NVWA en daarmee ook de rechtsvoorgangers onderdeel van uit maken, heeft niet voldaan aan het vereiste van transparantie.

De Nationale ombudsman heeft het ministerie de aanbeveling gedaan om met verzoeker in gesprek te gaan om zo alsnog zoveel mogelijk openheid van zaken te geven en om de mogelijkheid te onderzoeken of verzoeker gecompenseerd kan worden voor de geleden schade.

Instantie: Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Klacht:

sinds er in 2002 voor de eerste keer in verzoekers varkens en in hun voer MPA (verboden groeihormoon) werd aangetroffen, het onderzoek naar de oorzaak en herkomst van de besmetting stelselmatig gedwarsboomd

Oordeel:

Gegrond