Ombudsman onderzoekt wetenschappelijke basis voor mestbeleid

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een mestwagen

  De Nationale ombudsman onderzoekt de wetenschappelijke onderbouwing van het mestbeleid. Daarnaast onderzoekt hij in hoeverre het verantwoordelijk ministerie voor Economische Zaken ervoor zorgt dat alle wetenschappelijke inzichten daarbij worden betrokken. Het onderzoek wordt naar verwachting dit najaar afgerond.

  De Nationale ombudsman ontving een klacht van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM).  De VBBM heeft al vele jaren gerede twijfels aan het rekenmodel dat gebruikt wordt bij het vaststellen (inschatten) van ammoniakemissie bij welke mestaanwending dan ook. De ombudsman heeft het ministerie van EZ vragen gesteld over de voorwaarden en opdrachtverstrekking van wetenschappelijk onderzoek.

  Bijlagen

  Brief aan staatssecretaris Economische Zaken over start onderzoek mestbeleid.pdf (pdf, 235.11 kB)